Ліна Вікторівна Ларченко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ліна Вікторівна Ларченко

+38 (057) 702-13-26

lina.larchenko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-8889-9529
Researcher ID: W-2996-2017
ReseachGate

Громадська та міжнародна діяльність

З 2009 р. по 2017 р. – голова профбюро факультету КІУ.

Освіта

1989 р. – закінчила факультет автоматики та приладобудування Харківського політехнічного інституту за спеціальністю інформаційно-вимірювальна техніка, кваліфікація – інженер-електрик (диплом № АП-89101); тема дипломного проекту: «Зразковий вимірювач девіації частоти».
Закінчила аспірантуру кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.
1999 р. – кандидат технічних наук (захист 01.12.1998, диплом ВАК України ДК № 002952 від 14.04.1999 р.), Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.12 – системи автоматизації проектування; тема дисертації: «Структурний синтез функціонально-орієнтованих пристроїв з числампульсним кодуванням.
2016 г. – доцент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки ХНУРЕ, атестат МОН 12ДЦ № 047099 від 25.02.2016.

Навчальна робота

Харківський національний університет радіоелектроніки: старший викладач з 1999 р., доцент з 2005 р., доцент кафедри АПОТ з 2009 р.
Викладає дисципліни: спеціалізовані алгоритми та архітектури, комп’ютерні системи автоматичного керування, проектування спеціалізованих архітектур комп’ютерних систем.

Наукова робота

Наукові інтереси: проектування спеціалізованих модулів для відтворення функцій та спеціалізованих модулів імпульсних перетворень, автоматизація проектування цифрових пристроїв, комп’ютерні системи автоматичного керування.
Учасник міжнародного проекту «Curricula Development for New Specialization: Master of Engineering in Microsystems Design 530785-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-JPCR» (2012-2016). У рамках проекту пройшла стажування в Технологічному університеті Лодзя (Польща).


Публікації та патенти

46 публікацій, з них: навчальний посібник – 1, статей і тез доповідей на конференціях – 25, методичних інструкцій та конспектів лекцій – 9, сертифікованих дистанційних курсів – 2.