Микола Якович Какурін

Кандидат технічних наук, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ)
Микола Якович Какурін

+38 (057) 702-13-26

Народився: 10 квітня 1938 року.

Нагороди та премії

Подяка Міністерства освіти України за виконання науково-дослідної теми «Застосування обчислювальної техніки в навчальному процесі і наукових дослідженнях», почесна грамота Міністерства освіти України за активну участь в організації і проведенні Всеукраїнської студентської олімпіади з ЕОМ, за керівництво науковими роботами студентів.

Захоплення

Біг, плавання, лижі, грибне полювання, винахідництво.

Освіта

1960 р. – радіоінженер, радіотехнічний факультет Таганрозького радіотехнічного інституту, спеціальність – конструювання і технологія виготовлення радіоапаратури; тема дипломної роботи – «Приймальний пристрій малогабаритної навігаційної РЛС».

1970 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – технічна кібернетика; тема дисертації – «Питання мікросинтезу логічних структур.

1977 р. – факультет підвищення кваліфікації викладачів при Ленінградському інституті точної механіки й оптики, спеціальність – обчислювальна техніка.

1996 р. – асистент. 1967 р. – старший викладач, 1973 р. – доцент, з 1996 р. – професор.

Навчальна робота

Лекційні курси: електронні обчислювальні машини, розрахунок і проектування елементів ЕОМ. цифрові обчислювальні машини, вступ до спеціальності, арифметичні і логічні основи цифрових автоматів, синтез цифрових автоматів, теорія і проектування ЦОМ, вступ до проектування БІС функціонально-орієнтовані пристрої ЕОМ, спецрозділи математики, прикладна теорія цифрових автоматів.

Підготував 1 навчальний посібник за курсом багатозначні структури, 42 методичні вказівки, національна програма за курсом електронні обчислювальні машини. Був керівником 132 дипломних проектів спеціальностей ЕОМ і КІСС.

Наукова робота

Наукові інтереси – прикладна теорія цифрових автоматів, автоматизація проектування. Курський філіал центрального науково-дослідницького інституту зв’язку (ЦНДІЗ-18), 1960-1963. Працював інженером і старшим інженером, викладав курс основ обчислювальної техніки в гуртках технічного навчання. З 1960 по 1963 рік – аспірант за фахом обчислювальна техніка. Виконавець ряду науково-дослідних тем: «Розробка принципів будування високоточних цифрових фазометрів», «Оптимізація приладів програмно-логічного керування», «Застосування обчислювальної техніки в навчальному процесі і наукових дослідженнях» та інших.

Керував проведенням наукових досліджень за темами кандидатських дисертацій аспірантів: А.К. Баранова «Аналіз і синтез багатозначних мікропрограмних автоматів» (1979), Ю.К. Кір’якова «Методи побудови апаратних засобів для перевірки функціонування РЕА із застосуванням амплітудно-часового перетворення» (1987), М.П. Ростопіри «Моделі колективу обчислювачів у паралельних обчислювальних системах з розщепленням програм» (1995), В.І. Фастовець «Функціонально-орієнтовані процесори в паралельних обчислювальних системах з розщепленням програм» (1995), А.В. Гарагулі «Методи і алгоритми синтезу перетворювачів кодів за методом дорахування і накопичення еквівалентів» (1996), Д.Ю. Ісхакова «Аналіз і синтез підсистеми інтерфейсу введення-виводу, високопродуктивних обчислювальних систем» (1996), І.М. Аліпова «Методи захисту інформації при її передачі» (1996). Результати: Методи синтезу й аналізу багатозначних мікропрограмних автоматів, принципи побудови й оптимізації перетворювачів кодів за методом дорахування і накопичення еквівалентів, алгоритми кодування внутрішніх станів мікропрограмних автоматів з урахуванням типу триггера, кубічна форма уяви багатозначних граф-схем алгоритмів, авторські свідоцтва і патенти на структури регістрів для зсуву і ущільнення подвійних кодів, структури многошагових перетворювачів кодів за методом накопичення еквівалентів і методу дорахування.

Особисті результати (для об’єкта досліджень – елементи і пристрої обчислювальної техніки і систем управління): алгоритми вибору оптимальних значень кроків перетворення, програмні продукти на мовах Pascal та Turbo Pascal для аналізу і оцінки апаратурних витрат перетворювачів кодів.

Керував аспірантською підготовкою зі спеціальності обчислювальні машини, комплекси, системи й мережі, елементи і пристрої обчислювальної техніки і систем управління. Захистили дисертації і отримали ступінь кандидата технічних наук 7 аспірантів.

Громадська та міжнародна діяльність

Заступник завідувача кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки, член оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади з ЕОМ, керівник студентських наукових гуртків. 


Публікації та патенти

120 публікацій, включаючи 14 винаходів і 3 патенти. Серед них:

  1. Про один підхід до спрощення автоматів на ПЛМ / Н.Я. Какурін // АСУ і пристрої автоматики. 1989. Вип. 90. – С. 74-77.
  2. Матриці переходів багатовхідних триггерних схем / Н.Я. Какурін / АСУ і пристрої автоматики. 1993. Вип. 99. – С. 10-21.
  3. Чотирикроковий перетворювач коду на регістрах зміщення / Н.Я. Какурін, А.Н. Макаренко // Проблеми біоніки. 1999. Вип. 50. – С. 195 -200.