Дарія Юхимівна Кучеренко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 (057) 702-13- 26

dariia.kucherenko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-6652-1840
Researcher ID: V-7547-2017
Scopus: 27867781600
ReseachGate

Освіта

2008 р. – закінчила ХНУРЕ за фахом спеціалізовані комп’ютерні системи, кваліфікація – інженер-дослідник комп’ютерних систем і мереж.
2008-2009 рр. – інженер-дослідник кафедри АПОТ.
2010 р. – асистент кафедри АПОТ.
2015 р. – закінчила аспірантуру кафедри АПОТ.
2015 р. – захистила дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’;ютерні системи та компоненти, на тему «Моделі та методи підвищення якості експертного діагностування комп’ютерних систем з використанням продукційних правил».
2016 р. – доцент кафедри АПОТ.

Навчальна робота

Викладає курси: комп’ютерна логіка, технології проектування комп’ютерних систем (для центру навчання студентів іноземною мовою за спеціальністю комп’ютерна інженерія); лабораторний практикум з дисциплін – технології проектування комп’ютерних систем і комп’ютерні системи з використанням штучного інтелекту (для студентів денної форми навчання спеціальності
спеціалізовані комп’ютерні системи).

Наукова робота

Наукові інтереси – проектування та діагностування цифрових пристроїв з використанням мов опису апаратури, штучний інтелект, нечітка логіка.


Публікації та патенти

37 публікацій, включаючи тези доповідей на міжнародних конференціях.