Спiвробiтники

Штатний склад кафедри включає 23 особи, в тому числі 5 докторiв наук та 10 кандидатів наук

Світлана Вікторівна Чумаченко

Світлана Вікторівна Чумаченко

Завідувач кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) , доктор технічних наук, професор, заступник декана факультету комп'ютерної інженерії та управління, член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки, IEEE Member.
Володимир Петрович Немченко

Володимир Петрович Немченко

Кандидат технічних наук, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії, України.
Геннадій Федорович Кривуля

Геннадій Федорович Кривуля

Доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ).
Ельвіра Миколаївна Кулак

Ельвіра Миколаївна Кулак

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ)
Ірина Віталіївна Хаханова

Ірина Віталіївна Хаханова

Доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ).
Ганна Володимирівна Хаханова

Ганна Володимирівна Хаханова

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ), докторант
Олександр Сергійович Шкіль

Олександр Сергійович Шкіль

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ).