Спiвробiтники

Штатний склад кафедри включає 23 особи, в тому числі 5 докторiв наук та 10 кандидатів наук

Світлана Вікторівна Чумаченко

Світлана Вікторівна Чумаченко

Завідувач кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) , доктор технічних наук, професор, заступник декана факультету комп'ютерної інженерії та управління, член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки, IEEE Member.
Геннадій Федорович Кривуля

Геннадій Федорович Кривуля

Доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ).
Володимир Петрович Немченко

Володимир Петрович Немченко

Кандидат технічних наук, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії, України.
Володимир Іванович Хаханов

Володимир Іванович Хаханов

Доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), головний науковий співробітник, IEEE Computer Society Senior and Golden Core Member, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Ірина Віталіївна Хаханова

Ірина Віталіївна Хаханова

Доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ).
Ельвіра Миколаївна Кулак

Ельвіра Миколаївна Кулак

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ)
Ганна Володимирівна Хаханова

Ганна Володимирівна Хаханова

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ), докторант
Олександр Сергійович Шкіль

Олександр Сергійович Шкіль

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ).
Дарія Юхимівна Кучеренко

Дарія Юхимівна Кучеренко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ліна Вікторівна Ларченко

Ліна Вікторівна Ларченко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Артур Нісарович Зіарманд

Артур Нісарович Зіарманд

Старший викладач кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Богдан Миколайович Гуреєв

Богдан Миколайович Гуреєв

Асистент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександр Сергійович Міщенко

Олександр Сергійович Міщенко

Асистент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександр Семенович Адамов

Олександр Семенович Адамов

Старший викладач кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).