Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки 

Спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія (КІ)

Ступінь бакалавра

Спеціальність 125 – Кібербезпека (БІКС)

Ступінь бакалавра

Спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія (КІ)

Спеціалізація «Спеціалізовані комп’ютерні системи» (СКС)

Ступінь магістра

Спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія (КІ)

Ступінь PhD

  • Аналіз великих даних
  • Прогресивні методи проектування і виробництва мікросистем
  • Хмарні сервіси в проектуванні та діагностуванні
  • Розширене моделювання мікросенсорів і мікроактюаторів
  • Квантові обчислення

зберегти цю сторінку в PDF