Про кафедру

Навчання

Для залучення молоді до наукової роботи організовано університетські науково-дослідні лабораторії:
- «Проектування та діагностика цифрових систем і комп’ютерних мереж»;
- «Лабораторія web-технологій та ІТ-інновацій – DataArt Lab»;
- «Лабораторія бездротових, RFID технологій і паралельних обчислювальних структур»,
а також науково-освітні міжвузівські семінари:
- «Проектування і діагностика цифрових систем та комп’ютерних мереж»,
- Brain-like Quantum Computing.

У межах семінарів студентам і аспірантам кафедри читають лекції провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, молодь і педагоги опановують розмовну й технічну англійську мову (для подальшого викладання дисциплін іноземним слухачам і успішного проходження закордонного наукового стажування).

При кафедрі створено елітний науково-освітній студентський центр Aldec-Ukraine, у якому щорічно проходять підготовку до 50 студентів. Напрям його діяльності пов’язаний з сучасними технологіями проектування і тестування надскладних цифрових систем на кристалах: VHDL, Verilog, UNIX, C++, Digital System Design and Testing, English. Молодь, що склала тестування, після закінчення підготовки проходить закордонне стажування у лабораторіях Aldec Inc.

Наука та міжнародне співробітництво

Наукові напрямки кафедри: технічна діагностика цифрових систем на кристалах, комп’ютерів та мереж; проектування мозгоподібних та квантових комп’ютерів для кіберпростору; інтелектуальні інформаційні технології діагностування комп’ютерних систем.

Пріоритети міжнародної діяльності – співпраця з європейськими та американськими університетами у межах міжнародних європейських програм Reason та Intas. Результатом такої роботи є Міжнародна конференція «Схід-Захід – Проектування й діагностика», у якій беруть участь провідні науковці з 40 країн світу. При ній організовано школу-семінар молодих учених, для яких читають лекції фахівці, відомі у галузі проектування електронних систем.

На базі університетської навчальної науково-дослідної лабораторії «Проектування й діагностика цифрових систем і комп’ютерних мереж» за останні три роки реалізовано два проекти:
- «ASFTEST – система автоматичного синтезу тестів для цифрових автоматів»;
- «SIGETEST – синтез тестів для надскладних цифрових систем».
які інтегровані в середовище Active-HDL, Aldec Inc (США) та використовуються у 50 країнах.

Учені й студенти кафедри щорічно отримують близько 20 грантів для проходження закордонного стажування та участі в конференціях, мають доступ до нових технологій, програмних продуктів, апаратури європейських фірм та університетів.

Наукові школи:
- “Технічна діагностика цифрових систем на кристалах, комп’ютерів та мереж.
Проектування мозгоподібних та квантових комп’ютерів для кіберпростору”
(науковий керівник – д.т.н., проф. Хаханов В.І.).
- “Проектування та діагностика обчислювальних систем і мереж”
(науковий керівник – д.т.н., проф. Кривуля Г.Ф.).

Аспірантура та докторантура за спеціальностями:
- 05.13.12 – системи автоматизації проектних робіт,
- 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти,
- 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Наукові керівники:
- Г.Ф. Кривуля, доктор технічних наук, професор;
- В.І. Хаханов, доктор технічних наук, професор;
- С.В. Чумаченко, доктор технічних наук, професор;
- Є.І. Литвинова, доктор технічних наук, професор;
- І.В. Хаханова, доктор технічних наук, професор;
- В.П. Немченко, кандидат технічних наук, професор;
- М.Я. Какурін, кандидат технічних наук, професор;
- О.С. Шкіль, кандидат технічних наук, доцент.

зберегти цю сторінку в PDF