Кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ)

Заснована у 1977 році як кафедра обчислювальної техніки. З 1993 року – кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки. Штатний склад кафедри включає 19 осіб, у тому числі 5 докторів наук та 10 кандидатів наук.

Контакти

головний корпус, 3 поверх,
кімн. 317-319

+38 (057) 702-13-26

d_ad@nure.ua


Завідуюча кафедрою
Світлана Вікторівна Чумаченко
доктор технічних наук, професор, дійсний член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки

Основні функції

Кафедра готує фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) за напрямом 6.050102 «комп’ютерна інженерія», спеціальність 7.091503, 8.091503 – спеціалізовані комп’ютерні системи.

Випускник кафедри АПОТ з спеціалізованих комп'ютерних систем створює нові комп'ютерні та мобільні пристрої, інтегровані з інтернет додатками. Він розробляє програмні продукти і проектує мікросистеми на кристалах. Він реалізує на хмарах віртуальні комп'ютери і сервіси.