Про факультет

Факультет об’єднує 140 викладачів та співробітників (76 кандидатів наук та доцентів, 25 докторів наук, професорів) та 1200 студентів.
Факультет комп’ютерної інженерії та управління заснований у 1963 р. при Харківському інституті гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки і спершу мав назву факультет обчислювальної техніки (ОТ).
У 1966 р., коли вищий навчальний заклад було перейменовано у Харківський інститут радіоелектроніки, на базі факультету ОТ розпочалася підготовка інженерів зі спеціальностей Математичні й лічильно-розв’язувальні прилади та пристрої» (з 1969 р. – «Електронні обчислювальні машини»), Прикладна математика і Конструювання обчислювальної апаратури.
У 1995 р. факультет отримав свою сучасну назву.

Зараз факультет об’єднує 4 кафедри:
– автоматизації проектування обчислювальної техніки – АПОТ,
– безпеки інформаційних технологій – БІТ,
– електронно-обчислювальних машин – ЕОМ,
філософії.

Навчання

Факультет здійснює підготовку фахівців за трьома напрямами рівнів – бакалавр, спеціаліст, магістр:
– напрям підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія (КІ): спеціальності
    7.05010201, 8.05010201 – Комп’ютерні системи та мережі (КСМ);
    7.05020202, 8.05020202 – Системне програмування (СП);
    7.05010203, 8.05010203 – Спеціалізовані комп’ютерні системи (СКС);
– напрям підготовки 6.170101 – Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС): спеціальності
    7.17010101, 8.17010101 – Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС);
    7.17010102, 8.17010102 – Безпека державних інформаційних ресурсів (БДІР).

На факультеті функціонує десять сучасних проблемно-орієнтованих лабораторій. Студенти проходять стажування за кордоном (у Росії, Англії, Франції, Німеччині, Швеції, США, Кореї, Норвегії, Польщі) за програмами провідних університетів світу, натомість у ХНУРЕ навчається понад 300 студентів із країн дальнього зарубіжжя. Викладання здійснюється російською, українською й англійською мовами.

Наука та міжнародне співробітництво

За останні десять років викладачі та науковці факультету опублікували 4500 статей і доповідей у науково-технічних журналах, видали 50 монографій та підручників. Підготовлено 95 кандидатів і докторів наук. Налагоджено тісну співпрацю з компаніями-лідерами світової IT-індустрії, серед яких:
«Лабораторія Касперського» (Росія),
JTAG Technologies (Нідерланди),
NIX Solutions (Великобританія),
Synopsys,
Cadence,
Aldec Inc.,
Mentor Graphics,
Intel,
DataArt (США).

Вчені підтримують наукові зв’язки та виконують спільні проекти з науковцями з 61 країни (Алжиру, Аргентини, Австралії, Бельгії, Бразилії, Канади, Китаю, Данії, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Єгипту, Німеччини, Індії, Японії, Росії, Іспанії, США та ін.).

Високий рівень освіти, міжнародна співпраця зі спеціалізованими компаніями та вищими навчальними закладами, новітні методики викладання та компетентність педагогів, менеджмент IT-iндустрiї – всі ці фактори забезпечують умотивоване прагнення молоді оволодіти технологічною культурою.

зберегти цю сторінку в PDF