Про факультет

Загальні відомості

Факультет об’єднує 140 викладачів та співробітників (57 кандидатів наук та доцентів, 19 докторів наук, професорів), та майже 500 студентів. Факультет електронної техніки (ЕТ) заснований у 1964 р. у Харківському інституті гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки і спершу мав назву факультет радіофізики та електроніки. У 1964 р. здійснено перший прийом студентів за спеціальностями 0704 – радіофізика та електроніка (РФ), 0612 – промислова електроніка (ПЕ) і 0611 – електронні прилади (ЕП). У 1991 р. факультет отримав свою сучасну назву.

Навчання

Факультет готує фахівців в галузі знань 0508 – електроніка  за чотирма напрямами рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр: 6.050801 – мікро- та наноелектроніка (7.0508101, 8.05080101 – мікро- та наноелектронні прилади і пристрої); 6.050802 – електронні пристрої та системи  (7.05080201, 8.05080101 – електронні прилади та пристрої); 6.051004 – оптотехніка, та лазерна і оптоелектронна техніка (7.05100402, 8.05100402); 6.051402 – біомедична інженерія (спеціальності 7.05140201, 8.05140201 – біомедична інженерія, 7.05140203, 8.05140203 – інформаційні технології в біомедицині).   

На факультеті функціонує десять сучасних проблемно-орієнтованих лабораторій. Студенти проходять стажування за кордоном (у Росії, Англії, Франції, Німеччині, Швеції, Польщі) за програмами провідних університетів світу, натомість у ХНУРЕ навчається понад 300 студентів з зарубіжних країн. Викладання здійснюється російською, українською й англійською мовами.

Наука та міжнародне співробітництво

За останні десять років викладачі та науковці факультету опублікували понад 900 статей і доповідей у науково-технічних журналах, 40 монографій та підручників. Підготовлено 75 кандидатів і докторів наук. Налагоджено тісну співпрацю з компаніями-лідерами світової IT-індустрії, серед яких ST Microelectronics, європейський лідер серед виробників електронних компонентів, налагоджено співробітництво з багатьма навчальними і науковими установами, серед яких університет Ганновера, Інститут сонячної енергії (Німеччина), університети Равіра і Верджілі (Іспанія). Вчені підтримують наукові зв’язки та виконують спільні проекти з науковцями Бельгії, Франції, Великої Британії, Німеччини, Росії, Іспанії. Високий рівень освіти забезпечує умотивоване прагнення молоді оволодіти високою технологічною культурою.

зберегти цю сторінку в PDF