Освіта

2006 р. – закінчив ХНУРЕ за спеціальністю мікроелектроніка і напівпровідникові прилади.
2007 р. – асистент кафедри МЕПП.

Навчальна робота

Проводить лабораторні роботи і практичні заняття з дисциплін: твердотільна електроніка, Вакуумна і плазмова електроніка, обчислювальна математика.

Наукова робота

Сфера наукових досліджень – НВЧ пристрої.