Освіта

1993 р. – закінчив ХІРЕ за спеціальністю електронні прилади та пристрої.
1996 р. – старший викладач кафедри МЕПП.
1997 р. – кандидат фізико-математичних наук.
2001 р. – доцент кафедри МЭПП.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: фізика напівпровідників і діелектриків і фізика електронних процесів, наноелектроніка.

Наукова робота

До сфери наукових інтересів входять квантова теорія твердого тіла, зокрема квантова теорія напівпровідників і діелектриків, а також квантова радіофізика.