Олександр Валентинович Грицунов

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри мікроелектроніки електронних приладів та пристроїв (МЕПП) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександр Валентинович Грицунов

+38 (057) 702-13-62

d_meda@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-2258-4006
Scopus: 6602929972
Researcher ID: B-3018-2018
Research Gate
Google Scholar

Освіта

1979 р. – закінчив ХІРЕ за спеціальністю електронні прилади.
1984 р. – кандидат фізико-математичних наук.
1984 р. – доцент кафедри МЕПП.
2006 р. – доктор фізико-математичних наук.
2015 р. – професор кафедри МЕПП.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: обчислювальна математика, фізика напівпровідників, моделювання в електроніці та ін. Є автором навчального посібника «Інформаційні системи та технології» (2010 р.).

Наукова робота

Працює у галузі радіофізики та фізичної електроніки, займаючись чисельним моделюванням спектрів сигналів і перехідних процесів в НВЧ-приладах, а також деякими загальнотеоретичними проблемами обчислювальної електродинаміки і електромагнетизму.


Публікації та патенти

Понад 100 наукових публікацій і 5 винаходів.