Марія Ігорівна Пятайкіна

Асистент кафедри мікроелектроніки електронних приладів та пристроїв (МЕПП) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

2012 р. – закінчила ХНУРЕ за спеціальністю мікро та наноелектроніка.
2012 р. – аспірант кафедри МЕПП.
2013 р. – асистент кафедри МЕПП.

Навчальна робота

Проводить практичні та лабораторні роботи з дисциплін: теорія електричних кіл, теорія сигналів та їх обробка, вимірювальні датчики і перетворювачі, основи мікросенсорики.

Наукова робота

Сфера наукових досліджень – скануюча мікрохвильова мікроскопія провідників, напівпровідників і діелектриків, модифікація напівпровідникових матеріалів.


Публікації та патенти

Має 9 наукових публікацій.