Людмила Іванівна Свідерська

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри мікроелектроніки електронних приладів та пристроїв (МЕПП) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Людмила Іванівна Свідерська

+38 057 70-21-362

d_meda@nure.ua

Інші відомості

Захоплення: квіти, музика.

Освіта

1969 р. – закінчила ХІРЕ за спеціальністю радіофізика.
1995 р. – кандидат фізико-математичних наук.
1996 р. – старший викладач кафедри МЕПП.
2004 р. – доцент кафедри МЕПП.

Навчальна робота

Лекційні курси: моделювання в електроніці, інформатика, пакети прикладних програм. Під її безпосереднім керівництвом на кафедрі створено 14 електронних підручників, сертифікованих в Центрі технологій дистанційного навчання ХНУРЕ.
Людмила Іванівна розробила і повністю забезпечила методичними вказівками і слайд-лекціями 6 лекційних курсів. Для практичної підготовки студентів розроблено та поставлено 16 лабораторних робіт.