Ігор Миколайович Бондаренко

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв (МЕПП) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ігор Миколайович Бондаренко

+38 (057) 702-13-62

d_meda@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-3907-6785
Scopus: 35606859900

Освіта

1971 р. – радіофізик, Харківський державний університет ім. О.М. Горького, спеціальність – радіофізика і електроніка.
1971-1999 рр. – інженер, старший інженер, провідний інженер, начальник сектора, начальник лабораторії КБ Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України (Харків).
1979 р. – кандидат технічних наук, Фізико-технічний інститут низьких температур АН УРСР, спеціальність 01.04.03 – радіофізика, включаючи квантову радіофізику. Тема дисертації: «Охолоджувані і надпровідні резонатори в системах стабілізації частоти НВЧ генераторів».
З 1999 по 2004 рр. на посаді доцента Харківського університету ВПС України ім. І. Кожедуба.
2002 р. – затверджений у вченому званні доцента кафедри авіаційних засобів зв’язку Харківського університету ВПС України ім. І. Кожедуба.
2004-2009 рр. – доцент кафедри МЕПП ХНУРЕ.
2009-2012 рр. – провідний науковий співробітник кафедри МЕПП ХНУРЕ.
З 1 вересня 2012 року – завідувач кафедри МЕПП ХНУРЕ.
2012 р. – доктор фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем. Тема дисертаційної роботи: «Основи створення пристроїв мікрохвильової техніки на базі високодобротних резонансних елементів».
2016 р. – професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв.

Навчальна робота

Лекційні курси: мікроелектроніка НВЧ, елементна база електронних засобів контролю та управління, мікроелектромеханічні системи, вимірювальні датчики і перетворювачі, пристрої перетворення зображень, елементна база мікроелектронної апаратури.

Наукова робота

Наукові інтереси: прилади та пристрої на основі високодобротних резонаторів НВЧ діапазону, НВЧ діагностика матеріалів, середовищ і об’єктів, що сканує мікрохвильова мікроскопія провідників, напівпровідників і діелектриків, кріогенна радіофізика.

Наукові та технічні досягнення: розроблено та впроваджено в практику фундаментальних і прикладних наукових досліджень прилади і пристрої на основі високодобротних охолоджуваних і надпровідних резонаторів, розроблені стенди для дослідження охолоджуваних приймачів випромінювань і пристроїв охолоджувальної оптики, запропоновані і розроблені системи формування первинних інформаційних сигналів і високодобротні резонаторні вимірювальні перетворювачі для мікрохвильової діагностики матеріалів і середовищ.

Інші відомості

Народився 16 квітня 1948 року.


Публікації та патенти

115 публікацій. Серед них: 1 монографія (Менде Ф.Ф., Бондаренко И.Н., Трубицын А.В. Сверхпроводящие и охлаждаемые резонансные системы. Київ: Наукова думка, 1976. 272 с.), 7 навчальних посібників и 10 винаходів.