Ігор Миколайович Бондаренко

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (МЕЕПП) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ігор Миколайович Бондаренко

+38 057 70-21-362

mepu@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Народився 16 квітня 1948 року.

Освіта

1971 р. – радіофізик, Харківський державний університет ім. О.М. Горького, спеціальність – радіофізика та електроніка.
З 1971 по 1999 рр. – інженер, старший інженер, провідний інженер, начальник сектора, начальник лабораторії КБ Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України (Харків).
1979 р. – кандидат технічних наук, Фізико-технічний інститут низьких температур АН УРСР, спеціальність 01.04.03 – радіофізика, включно з квантовою радіофізикою. Тема дисертації – «Охолоджувані та надпровідникові резонатори в системах стабілізації частоти НВЧ генераторів».
З 1999 по 2004 рр. на посаді доцента Харківського університету ВПС України ім. І. Кожедуба.
2002 р. — затверджений у науковому званні доцента кафедри авіаційних засобів зв’язку Харківського університету ВПС України ім. І. Кожедуба.
З 2004 по 2009 рр. – доцент кафедри МЕЕПП ХНУРЕ.
З 2009 по 2012 рр. – провідний науковий співробітник кафедри МЕЕПП ХНУРЕ.
З 1 вересня 2012 р. – завідувач кафедри МЕЕПП ХНУРЕ.
У жовтні 2012 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук. Тема дисертації – «Основи створення пристроїв мікрохвильової техніки на базі високодобротних резонансних елементів».

Навчальна робота

Лекційні курси: мікроелектроніка НВЧ, елементна база електронних засобів контролю та керування, мікроелектромеханічні системи, вимірювальні датчики і перетворювачі, пристрої перетворення зображень, елементна база мікроелектронної апаратури.

Наукова робота

Наукові інтереси: прилади та пристрої на основі високодобротних резонаторів НВЧ діапазону, НВЧ діагностика матеріалів, середовищ та об’єктів, скануюча мікрохвильова мікроскопія провідників, напівпровідників і діелектриків, кріогенна радіофізика.
Наукові та технічні досягнення: розроблені і впроваджені в практику фундаментальних і прикладних наукових досліджень прилади і пристрої на основі високодобротних охолоджуваних і надпровідних резонаторів, розроблені стенди для дослідження охолоджуваних приймачів випромінювань та пристроїв охолоджуваної оптики, запропоновані і розроблені системи формування первинних інформаційних сигналів і високодобротні резонаторні вимірювальні перетворювачі для мікрохвильової діагностики матеріалів і середовищ.


Публікації та патенти

100 публікацій. Серед них: 1 монографія (Менде Ф.Ф., Бондаренко И.Н., Трубицын А.В. Сверхпроводящие и охлаждаемые резонансные системы. Киев: Наукова думка, 1976. 272 с.), 7 навчальних посібників і 9 винаходів.