Освіта

1979 р. – закінчив ХІРЕ за спеціальністю електронні прилади.
1986 р. – старший науковий співробітник кафедри МЕПП.
2011 р. – асистент кафедри МЕПП.
2013 р. – старший викладач кафедри МЕПП.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: технологія НВІС, субмікронна технологія, фізика тонких плівок, матеріали мікроелектроніки і методи їх дослідженні. Підготував лекційні курси субмікронна технологія, тонкоплівкова технологія. Поставив лабораторні роботи з курсів тонкоплівкова електроніка, технологія НВІС, технологічні основи електроніки, фізико-хімічні основи мікроелектроніки.

Наукова робота

Працює в галузі технологій тонких плівок, приладів на їх основі.
Брав участь у виконанні НДР.