Геннадій Миколайович Бендеберя

Старший викладач кафедри мікроелектроніки електронних приладів та пристроїв (МЕПП) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Геннадій Миколайович Бендеберя

+38 (057) 702-13-62

d_meda@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-0070-4927

Освіта

1979 р. – закінчив ХІРЕ за спеціальністю електронні прилади.
1986 р. – старший науковий співробітник кафедри МЕПП.
2011 р. – асистент кафедри МЕПП.
2013 р. – старший викладач кафедри МЕПП.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: технологія НВІС, субмікронна технологія, фізика тонких плівок, матеріали мікроелектроніки і методи їх дослідженні. Підготував лекційні курси субмікронна технологія, тонкоплівкова технологія. Поставив лабораторні роботи з курсів тонкоплівкова електроніка, технологія НВІС, технологічні основи електроніки, фізико-хімічні основи мікроелектроніки.

Наукова робота

Працює в галузі технологій тонких плівок, приладів на їх основі.
Брав участь у виконанні НДР.


Публікації та патенти

Має 13 наукових публікацій, 2 патенти, 2 заявки на винахід.