Спiвробiтники

Ігор Миколайович Бондаренко

Ігор Миколайович Бондаренко

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (МЕЕПП) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Юрій Омелянович Гордієнко

Юрій Омелянович Гордієнко

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (МЕПП) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), Заслужений діяч науки і техніки України.
Микола Іванович Сліпченко

Микола Іванович Сліпченко

Проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, Президент Академії наук прикладної радіоелектроніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.