Нормативні (обов’язкові) дисципліни

Нормативні дисципліни
кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв
на 2016/2017 навчальний рік

Ступінь бакалавра
Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка (МНТМН)
Напрям підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка» (МН)

Спеціальність 171 Електроніка (ЕЕПС)
Напрям підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи» (ЕПС)

Ступінь магістра
Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка (МНПм)
Спеціальність 171 Електроніка (ЕППм)
для МНПм:

для ЕППм:

Ступінь PhD
Спеціальність 171 Електроніка
Спеціальність 105 Прикладна фізика та нанотехнології

зберегти цю сторінку в PDF