Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв

Напрям підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»

Ступінь бакалавра

2 курс
Фізика напівпровідників

Функціональна мікроелектроніка

Основи мікроелектроніки

Матеріали мікроелектроніки та методи їх дослідження

Фізика тонких плівок

3 курс

Основи мікросенсорики
Мікроелектронні сенсори та перетворювачі

4 курс
Мікропроцесорна техніка

Мікросхемотехніка

Спеціальність 171 «Електроніка»

Ступінь бакалавра

1 прискорений
Матеріали електронної техніки

Функціональна електроніка

Тонкоплівкова електроніка

Фізика електронних процесів

Фізичні основи сенсорики

Напрям підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи»

Ступінь бакалавра

2 курс
Матеріали електронної техніки

Функціональна електроніка

Тонкоплівкова електроніка

Фізика електронних процесів

Фізичні основи сенсорики

3 курс, 2 прискорений
Системи відображення інформації

Прилади та пристрої інтегральної електроніки

4 курс, 3 прискорений
Функціональна електроніка

Проектування і конструювання електронних пристроїв та систем

Спеціальність 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

Ступінь магістра

5 курс
Інтегральні схеми запам’ятовуючих пристроїв

Елементна база ЕЗ контролю та керування

Комп’ютерне моделювання наноструктур

Вуглецеві нанотрубки

Спеціальність 171 «Електроніка»

Ступінь магістра

5 курс
Конструювання та проектування електронних приладів та пристроїв

Альтернативні енергетичні системи

Електроніка телекомунікаційних систем

Тепловізійні пристрої та системи

Спеціальність 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

Ступінь спеціаліста

5 курс
Мікроелектромеханічні системи

Інтегральні схеми запам’ятовуючих пристроїв

Елементна база ЕЗ контролю та керування

Спеціальність 171 «Електроніка»

Ступінь спеціаліста

5 курс
Фотоніка

Конструювання та проектування електронних приладів та пристроїв

Альтернативні енергетичні системи

зберегти цю сторінку в PDF