Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв

Напрям підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»

Ступінь бакалавра

2 курс
Фізика напівпровідників
Функціональна мікроелектроніка
Основи мікроелектроніки
Матеріали мікроелектроніки та методи їх дослідження
Фізика тонких плівок

3 курс
Основи мікросенсорики
Мікроелектронні сенсори та перетворювачі

4 курс
Мікропроцесорна техніка
Мікросхемотехніка

Спеціальність 171 «Електроніка»

Ступінь бакалавра

1 прискорений
Матеріали електронної техніки
Функціональна електроніка
Тонкоплівкова електроніка
Фізика електронних процесів
Фізичні основи сенсорики

Напрям підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи»

Ступінь бакалавра

2 курс
Матеріали електронної техніки
Функціональна електроніка
Тонкоплівкова електроніка
Фізика електронних процесів
Фізичні основи сенсорики

3 курс, 2 прискорений
Системи відображення інформації
Прилади та пристрої інтегральної електроніки

4 курс, 3 прискорений
Функціональна електроніка
Проектування і конструювання електронних пристроїв та систем

Спеціальність 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

Ступінь магістра

5 курс
Інтегральні схеми запам’ятовуючих пристроїв
Елементна база ЕЗ контролю та керування
Комп’ютерне моделювання наноструктур
Вуглецеві нанотрубки

Спеціальність 171 «Електроніка»

Ступінь магістра

5 курс
Конструювання та проектування електронних приладів та пристроїв
Альтернативні енергетичні системи
Електроніка телекомунікаційних систем
Тепловізійні пристрої та системи

Спеціальність 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

Ступінь спеціаліста

5 курс
Мікроелектромеханічні системи
Інтегральні схеми запам’ятовуючих пристроїв
Елементна база ЕЗ контролю та керування

Спеціальність 171 «Електроніка»

Ступінь спеціаліста

5 курс
Фотоніка
Конструювання та проектування електронних приладів та пристроїв
Альтернативні енергетичні системи

зберегти цю сторінку в PDF