Юрій Павлович Мачехін

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фізичних основ електронної техніки (ФОЕТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Юрій Павлович Мачехін

+38 057 70-21-484

foet@kture.kharkov.ua

Нагороди та премії

Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (1998 р.), має державний знак відзнаки «За заслуги в стандартизації і метрології» (1999 р.), грамота Верховної Ради України (2010 р.).

Інші відомості

Народився 23 липня 1949 р. в Тбілісі, Грузинської ССР.

Освіта

1971 р. – інженер-радіофізик, Харківський інститут радіоелектроніки, факультет електроніки.
1973 р. – інженер обчислювального центру Харківського державного НДІ метрології. 1975 р. – молодший науковий співробітник ХДНДІМ.
1981 р. – кандидат технічних наук, тема дисертаційної роботи – «Взаємодія електромагнітних хвиль з плазменно-пучковими періодичними структурами».
1982 р. – старший науковий співробітник ХДНДІМ. 1991 р. – начальник науково-дослідної лабораторії НВО «Метрологія». 1997 р. – начальник науково-дослідного відділу НВО «Метрологія». 2001 р. – заступник директора з метрологічної служби та міжнародної діяльності ННЦ «Інститут метрології». 2004 р. – доцент кафедри МВТ ХНУРЕ. 2005 р. – начальник науково-дослідної лабораторії ННЦ «Інститут метрології».
2006 р. – доктор технічних наук, тема дисертації – «Розвиток наукових основ стабілізованих за частотою лазерів і їх метрологічне забезпечення».
2006 р. – завідувач кафедри фізичних основ електронної техніки.
2012 р. – професор кафедри фізичних основ електронної техніки.

Учбова робота

Лекційні курси: лазерні прецизійні прилади, оптоелектронні та прецизійні прилади, технологія виготовлення оптичних деталей та вузлів, технологія виготовлення лазерів, технологія застосування лазерів, технологія виготовлення оптоелектронного обладнання.

Наукова робота

Вперше провів детальні експериментальні і теоретичні дослідження умов розвитку в активних середовищах газових лазерів режиму динамічного хаосу іонізаціонніх хвиль. З метою створення еталонів одиниці довжини на основі оптичних стандартів частоти проводив наукові дослідження в області лазерної фізики. Досліджував фізичні закономірності та принципи стабілізації частоти газових, напівпровідникових та твердотільних чіп-лазерів. Установив оптимальні умови формування природних реперів для стабілізації частоти Не-Ne лазерів. Науково обґрунтував, підготував та організував в 1994 році участь України в міжнародних звіреннях державних стандартів одиниці довжини (Не-Ne/127I2 лазерів) держав участниць Метричної конвенції. Вперше провів дослідження в теорії вимірювань з урахуванням впливу синергетичних та хаотичних процесів на невизначеність вимірювань. Розробив принципи метрологічного забезпечення лазерів як засобів вимірювання довжени і науково забезпечив створення Державного еталону одиниці довжини України на основі групового лазерного еталону. Неодноразово проводив наукові дослідження в Рамочних програмах Європейського союзу в галузі лазерної та оптичної прецизійної вимірювальної техніки.
Науковий керівник трьох здобувачів: два аспіранти –К.В. Колеснік та В.С. Тюрін захистили дисертацію у 2012 р., С.М. Кухтін – оформляє роботу. На цей час керує підготовкою трьох аспірантів різних років навчання (Є.В. Вознюк, Ю.О. Шунькова, Ю.Д. Зайченко) за спеціальностями: 01.04.04, 01.04.03, 01.05.04.

Громадська та міжнародна діяльність

Є членом спеціалізованих рад з захисту докторських дисертацій в ХНУРЕ та НДЦ «Інститут метрології». Член редколегії журналу «Прикладна радіоелектроніка» та журналу «Світлотехніка і електроенергетика». Академік міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки.


Публікації та патенти

Понад 200 статей і тез докповідей, 1 колективна монографія, 15 авторських свідоцтв СРСР і патентів України.
Основні наукові работи:

  1. Мачехин Ю.П. Физические модели анализа результатов измерений // Измерительная техника.– 2005. – №6. – С.25-30.
  2. Мачехин Ю.П. Источник высокостабильного лазерного излучения в диапазоне 1,5 мкм // Прикладная электроника. – 2005. – №2. – С. 236-240.
  3. Мачехин Ю.П. Основные принципы построения волоконно-оптической системы регистрации метана в воздухе // Прикладная электроника. – 2005. – №3. – С.326-331.
  4. Монографія: Мачехин Ю.П., Негрийко А.М., Соловьев В.С., Яценко Л.П. Оптические стандарты частоты Часть 1. Не-Ne/I2 лазеры, практика создания и эксплуатации. // Харьков, Коллегиум, 2010, стр. 144.