Юрій Сергійович Курськой

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фотоніки та лазерної інженерії (ФЛІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1996 р. – закінчив фізичний факультет Харківського державного університету за напрямом — теоретична фізика.
2010 р. – кандидат технічних наук.
2016 р. – доцент кафедри фізичних основ електронної техніки ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: лазерні інформаційні технології, оптичні інформаційні системи, інформаційні технології в оптиці та ін.

Наукова робота

Напрям наукових досліджень — відкриті дисипативні системи; вимірювання в нелінійних динамічних системах; лазерне охолодження частинок.


Публікації та патенти

Близько 50 публікацій