Анатолій Володимирович Васянович

Кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри фізичних основ електронної техніки (ФОЕТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), декан факультету електронної техніки, член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Анатолій Володимирович Васянович

+38 (057) 702-13-24

et@kture.kharkov.ua

Нагороди і премії

За плідну роботу з підготовки спеціалістів в галузі електроніки і наукові досягнення нагороджений Почесною грамотою і знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Інші відомості

Народився 2 лютого 1953 року. Захоплення: подорожі, футбол, класична музика.

Освіта

1979 р. – інженер електронної техніки, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – електронні прилади; тема дипломної роботи – «Дослідження процесів взаємодії в підсилювачах М-типу з розподіленою емісією  циліндричної конструкції».

1990 р. – кандидат фізико-математичних наук, спеціальність – радіофізика; тема дисертації – «Чисельне моделювання  нелінійних процесів підсилення електромагнітних хвиль в системах із схрещеними  полями, розподіленою емісією та замкнутим електронним потоком».

1992 р. –  доцент кафедри ФОЕТ.

2004 р. – професор кафедри фізичних основ електронної техніки.

Навчальна робота

Лекційні курси: автоматизовані методи проектування ЕП, САПР, теорія поля, математичні моделі і САПР електронних приладів  та пристроїв, квантові прилади НВЧ, електроніка НВЧ, електронні і квантові прилади НВЧ, комп’ютерне моделювання пристроїв і технологій в оптоелектроніці.

Наукова робота

Наукові інтереси – радіофізика, комп’ютерне моделювання процесу взаємодії електронних потоків  з  електромагнітними хвилями.

Проводиться значна робота з організації наукових досліджень на кафедрах, впровадження нових інноваційних методів навчання (технологій слайд-лекцій, дистанційного навчання, комп’ютерного тестування та електронних підручників), з розвитку матеріальної бази факультету, організації нових спеціальностей і спеціалізацій. Постійно ведеться пошук нових форм співпраці між  спорідненими навчальними та науковими закладами України, Росії, Польщі, Німеччини, Швеції, Франції та інших країн.

Науковий керівник понад 100 дипломників (магістрів, спеціалістів, бакалаврів). Керував підготовкою 2-х аспірантів.


Публікації та патенти

72 наукові та методичні роботи, 1 авторське свідоцтво.