Тетяна Іванівна Фролова

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фотоніки та лазерної інженерії (ФЛІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Тетяна Іванівна Фролова

+38 (057) 702-10-57

tetyana.frolova@nure.ua

Освіта

1997 р. – закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю електронні прилади та пристрої.
З 2001 р. працює на кафедрі фізичних основ електронної техніки (нині –ФЛІ).
2005 р. – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем.
2012 р. – стажувалася в Light Technology Institute (LTI) м. Карлсруе (Німеччина).

Навчальна робота

Лектор з дисциплін: моделювання і розрахунок приладів лазерної та оптоелектронної техніки, комп’ютерне проектування лазерів і пристроїв оптоелектронної техніки, конструювання лазерних пристроїв, інформатика.

Наукова робота

Основні наукові напрямки – розробка 2D і 3D математичних і комп’ютерних моделей для дослідження фізичних процесів в вакуумних приладах і в плазмі, проектування нових високоефективних пристроїв на основі НВЧ-приладів, таких як, мікрохвильові газорозрядні лампи.


Публікації та патенти

Автор понад 70 наукових праць та науково-методичних робіт, з них 4 патенти на корисну модель і 1 патент на винахід.