Олександр Сергійович Гнатенко

Асистент кафедри фотоніки та лазерної інженерії (ФЛІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександр Сергійович Гнатенко

+38 (057) 702 14 84

oleksandr.hnatenko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-7722-0923
Researcher ID: V-5984-2017
Scopus: 24329227200
ReseachGate

Освіта

2009 р. – науковий співробітник (електроніка, телекомунікації), магістр. Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – лазерна і оптоелектронна техніка. Тема диплома – «Демультиплексор на основі суперпризми».
2012 р. – економіст, спеціаліст. Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – економічна кібернетика. Тема диплома – «Модель оптимального розкрою промислових матеріалів у ПрАТ «Металобудсервіс»».
2013-2016 рр. – аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.

Навчальна робота

Практичні заняття з дисциплін: інформаційні технології в оптиці, оптика, оптоелектроніка, нанофотоніка ч.1 «Оптика наноструктур», нанофотоніка ч. 2 «Фемтосекундна оптика і фемтотехнології», лазерна техніка в нанотехнології.
Лабораторні заняття: оптичні інформаційні системи, проектування та технологія виробництва оптоелектронного й лазерного обладнання, використання лазерів і пристроїв оптоелектронної техніки, лазерні інформаційні технології, лазерні прецизійні пристрої, оптика, інформаційні технології в оптиці, лазерна техніка в нанотехнології, нанофотоніка ч.1 «Оптика наноструктур», нанофотоніка ч. 2 «Фемтосекундна оптика та фемтотехнології», оптичні вимірювання.

Наукова робота

Наукові інтереси – волоконні лазери, лазери з надкороткою тривалістю імпульсів, керовані РК-поляризатори, взаємодія лазерного випромінювання з біологічними об’єктами, лазерні інформаційні системи, нанолазери, лазери ближнього та середнього ІЧ-діапазонів, моделювання та розрахунок систем волоконних лазерів, нелінійна оптика.
- Участь у «EOS conferences at the World of Photonics Congress», 2015, Мюнхен, Німеччина.
- Участь у XIII Міжнародному науково-технічному семінарі «Невизначеність вимірювань: наукові, нормативні, прикладні та методичні основи» (UM 2016), Мінськ, Республіка Білорусь.
- Участь у XXVII міжнародному науковому симпозіумі «Метрологія та метрологічне забезпечення», 2016, Созополь, Болгарія.


Публікації та патенти

22 тези доповідей на конференціях, з них:

 1. О.С.Гнатенко , А.М. Ібаддуліна., Електронно-керовані контролери поляризації для кільцевих волоконних лазерів, Фізика, електроніка і електротехніка, Суми, 2016.
 2. О.С.Гнатенко, К.Д.Алексєєва, К.О.Васько, Забезпечення телекомунікаційного С-діапазону, рекомендованого ITU, фемтосекундним волоконним джерелом випромінювання, 5-а Міжнародна науково-практична конференція «Інфокомунікації - сучасність та майбутнє», м.Одеса, 2015.
 3. О.С.Гнатенко, К.О.Васько, К.Д.Алексєєва, «Дослідження рідкокристалічних комірок для забезпечення синхронізації мод волоконного лазера з нелінійною еволюцією поляризації», VIII Міжнародна наукова конференція« Функціональна база наноелектроніки », м.Одеса, 2015.
 4. A.S.Gnatenko, Y.P.Machekhin, A.A. Muravsky, A.A.Murauski, «Femtosecond fiber ring laser using liquid crystal polarizers»,WPC, Munich, 2015, Germany.
 5. О.С.Гнатенко, Ю.П.Мачехін, «Дослідження стабільності волоконного кільцевого лазера для DWDM систем і обробки інформації », МРФ-2014.

Опубліковано 8 статей, з них:
- у Scopus:

 1. I.V. Guryev, I.A. Sukhoivanov, A.S. Gnatenko, V.I. Lipkina, «Multiple plane waves expansion method for dispersive media» // Telecommunications and Radio Engineering, Vol. 67, Issue 9, 2008, pp. 833-841.
 2. A.S. Gnatenko and Yu.P. Machekhin, «Generation mode stability of a fiber ring laser» // Telecommunications and Radio Engineering, Vol.74, Issue 7, 2015, pp.641-647.

- у виданнях ВАК:

 1. Ю.П. Мачехін, Ю.С. Курський, О.С. Гнатенко, «Вимірювання величин зі складною динамікою як основне завдання нелінійної метрології »// Метрологія та приладобудування, 2016, №4, с.18-21.
 2. О.С.Гнатенко, Ю.П.Мачехін, К.О. Васько, «Забезпечення контролю поляризації в середині резонатора кільцевого волоконного лазера» // Вісник київського національного університету ім.Т.Г. Шевченко. Радіофізика та електроніка », 2016р., №23, с.20-23
 3. О.С.Гнатенко, Ю.П.Мачехін, Ю.В.Натарова, «Система управління діодами накачки волоконних кільцевих фемтосекундних лазерів» // Прикладна радіоелектроніка, №14, 2015, с.185-188.
 4. О.С. Гнатенко, Ю. П. Мачехін «Стійкість режиму генерації кільцевого волоконного лазера » //« Радіотехніка », вип. 178, 2014, с. 48-51
  1 патент на винахід № 111309 від 11.04.2016 «Волоконний кільцевий фемтосекундний лазер».