Михайло Павлович Кухтін

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фотоніки та лазерної інженерії (ФЛІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Михайло Павлович Кухтін

+38 (096) 518-74-07

mykhailo.kukhtin@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-4771-0873

Освіта

1969 р. – інженер-радіофізик, Харківський інститут радіоелектроніки.
1969-1972 рр. – аспірантура на кафедрі фізики надвисоких частот
1972-1977 рр. – старший інженер НДС кафедри фізики НВЧ.
1977-1980 рр. – старший науковий співробітник кафедри фізики НВЧ.
1980 р. – асистент кафедри фізики НВЧ.
1991 р. – кандидат фізико-математичних наук.
2006 р. – доцент кафедри фізичних основ електронної техніки (нині –ФЛІ).

Навчальна робота

Лекційні курси: лазери в медицині та екології, конструювання та проектування електронної апаратури, цифрова голографія та томографія, квантова електроніка та квантові комп’ютери.

Наукова робота

Основні наукові напрямки – взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною, розробка елементів НВЧ пристроїв, дослідження розсіювання електромагнітних хвиль на металізованих резонансних неоднорідностях при нормальних та кріогенних температурах.


Публікації та патенти

Понад 70 публікацій, серед яких 3 навчальних посібники (2 з грифом МОН).