Геннадій Іванович Чурюмов

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фотоніки та лазерної інженерії (ФЛІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), старший науковий співробітник, Senior Member of IEEE, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, European Microwave Association Member, вчений секретар науково-дослідної частини ХНУРЕ .
Геннадій Іванович Чурюмов

+38 (057) 702-10-57; (067) 766 24 14
g.churyumov@ieee.org

Нагороди і премії
Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2009 р.) Грамота з подякою Прем'єр-міністра України за високі наукові досягнення та особистий вклад у підготовку висококваліфікованих спеціалістів (2011 р).

Інші відомості
Народився 12 лютого 1952 року в станиці Ново-Джерелієвська Брюховецького району, Краснодарського краю, Росія.
Одружений, має двох доньок.

Освіта

1974 р. – інженер електронної техніки, закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю електронні прилади.
1987 р. – старший науковий співробітник (радіофізика).
1997 р. – доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.04 – фізична електроніка.
2000 р. – професор кафедри фізичних основ електронної техніки.

Навчальна робота

Основні навчальні дисципліни: електродинаміка та поширення електромагнітних хвиль, електронні прилади і техніка НВЧ, хвильова оптика, основи фізичного експерименту. Підготовлено 3 навчальні посібники.
2004-2013 рр. – проводив заняття як професор кафедри систем інформації в Харківському національному технічному університеті «ХПІ», читав курси: частотно-селективні пристрої, поштовий зв’язок.
У 2011 році читав лекції в University of Seoul (м. Сеул, Республіка Корея) за курсом математичне моделювання вакуумних приладів НВЧ.
2009-2012 рр. – читав лекції студентам і аспірантам Технологічного університету Шаріф (м. Тегеран, Іран) з курсів – математичне моделювання в електроніці НВЧ і прилади НВЧ.

Наукова робота

Понад 30 років керує науково-дослідною лабораторією «Електроніка – Оріон».
Сфера наукових інтересів:
• генерація, посилення і перетворення електромагнітної енергії в нелінійних системах;
• теорія і техніка НВЧ, застосування НВЧ енергії;
• вплив електромагнітного випромінювання на електронні прилади, елементи і системи;
• динамічний хаос;
• комп’ютерне моделювання електронно-хвильових процесів;
• методи моделювання та проектування (віртуальні лабораторії).
Член редакційних колегій науково-технічних журналів:
• «Прикладна радіоелектроніка»,
• «Техніка і прилади НВЧ»,
• «Електроніка та зв’язок».
Стаж науково-педагогічної діяльності більше 40 років.

Громадська і міжнародна діяльність

Брав участь у роботі вищої атестаційної комісії України з приладобудування (2006-2013 рр.), Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій, входить до складу експертної ради Міністерства освіти і науки України з радіотехніки, електроніки та телекомунікацій, голова підсекції з електроніли. У 2015 році став членом секції науково-технічної ради Міністерства освіти і науки України з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію по пріоритетним напрямком розвитку науки «Інформаційні та комунікаційні технології».


Публікації та патенти

Має понад 300 наукових праць, авторських свідоцтв і патентів.
Деякі наукові публікації:
1. Aizatsky N., Churyumov G.I., Dovbnya A., and other, Generation and Formation of Axially-Symmetrical Tubular Electron Beam in a Cold Metal Secondary-Emission Cathode Magnetron Gun – Part I: Experiment. IEEE Transaction on Electron Devices. Vol. 63, # 4, April 2016. С. 1704–1709.
2. Aizatsky N., Churyumov G.I., Dovbnya A., and other, Generation and Formation of Axially-Symmetrical Tubular Electron Beam in a Cold Metal Secondary-Emission Cathode Magnetron Gun – Part II: Computer Modelling. IEEE Transaction on Electron Devices. Vol. 63, # 4, April 2016. С. 1710–1714.
3. Churyumov G.I. and other. Approach to Spectral Measurements of a Millimeter-Wave-Band Relativistic Magnetron. IEEE Transaction on Plasma Science. Vol. 38, # 5, May 2010, c, 1086-1090.
4. Churyumov G.I. and other. Wunsch-Bell Criterial Dependence for Si and GaAs Schottky-Barrier Field-Effect Transistors. Ultra-Wideband, Short Pulse Electromagnetics 9. – Springer, 2010. – 522 c.
5. Churyumov G.I., Sergeev G.I. Simulation and Modeling of Self-Modulated Re-Entrant Beam Crossed-Field Amplifier. IEEE Transaction on Electron Devices. Vol. 46, # 5, May 1999. С. 1063–1069.
6. Churyumov G.I. and other. Near Field Zone of a Integreted Circuit Exposed to an Electromagnetic Wave in a Waveguide. Technical Physics Letters, Vol. 29, No. 1, 2003, pp. 29 – 31.
7. Чурюмов Г.И. и др. Генерация электронных пучков в магнетронном диоде с металлическим вторично-эмиссионным катодом. Журнал технической физики. 2001. Т. 71. Вып. 2. С. 98–104.