Анатолій Володимирович Васянович

Кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри фотоніка та лазерної інженерії (ФЛІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), декан факультету електронної та біомедичної інженерії, член- кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Анатолій Володимирович Васянович

+38 (057) 702-13- 24

anatolii.vasianovych@nure.ua

Нагороди та премії
За плодотворну роботу з підготовки фахівців у галузі електроніки та наукових досягнень отримав Почесну грамоту та знак «Відмінник освіти» МОНМС України.

Інші відомості
Народився 2 лютого 1953 року.
Захоплення: подорожі, футбол, класична музика.

Освіта

1979 р. – інженер електронної техніки, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – електронні прилади; тема дипломної роботи «Дослідження процесів взаємодії в підсилювачах М-типу з розподіленою емісією циліндричної конструкції».
1990 р. – кандидат фізико-математичних наук, спеціальність – радіофізика; тема дисертації «Численне моделювання нелінійних процесів посилення електромагнітних хвиль у системах з розсіяними полями, розподіленою емісією та замкненим електронним потоком».
1992 р. – доцент кафедри ФОЕТ.
2004 р. – професор кафедри фізичних основ електронної техніки.

Навчальна робота

Лекційні курси: автоматизовані методи проектування ЕП, САПР, теоретичні поля, математичні моделі та САПР електронних приладів та пристроїв, квантові прилади НВЧ, електроніка НВЧ, електронні та квантові прилади
НВЧ, комп’ютерне моделювання пристроїв і технологій в оптоелектроніці.

Наукова робота

Наукові інтереси – радіофізика, комп’ютерне моделювання процесу взаємодії електронних потоків з електромагнітними хвилями. Проводиться значна робота з організації наукових досліджень на кафедрах, впровадженні нових інноваційних методів навчання (технології слайд-лекцій, дистанційного навчання, комп'ютерного тестування та електронних навчальних посібників) з розвитку матеріальної бази факультету, організації нових спеціальностей та спеціалізацій. Постійно триває пошук нових форм співпраці зі спорідненими навчальними закладами України, Росії, Польщі, Німеччини, Швеції, Франції та інших країн. Науковий керівник понад 100 дипломників (магістрів, спеціалістів, бакалаврів). Керівник підготовки двох аспірантів.


Публікації та патенти

72 наукові та методичні роботи, 1 авторське свідоцтво.