Спiвробiтники

Юрій Павлович Мачехін

Юрій Павлович Мачехін

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фізичних основ електронної техніки (ФОЕТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Анатолій Володимирович Васянович

Анатолій Володимирович Васянович

Кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри фізичних основ електронної техніки (ФОЕТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), декан факультету електронної техніки, член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки.