Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри фізичних основ електронної техніки

Напрямок 6.051004 «Оптотехніка»

Ступінь бакалавра
Гр. ОТ-15-1, ОТу-16-1
Дисципліна 1. Вакуумно-плазмова електроніка.
Дисципліна 2. Метрологія, стандартизація та сертифікація.
Дисципліна 3. Комп’ютерне проектування лазерів і пристроїв оптоелектронної техніки
Дисципліна 4. Газорозрядна плазма.
Дисципліна 5. Технологія застосування лазерів.
Дисципліна 6. Сертифікація та сертифікаційні випробування.
Гр. ОТ-14-1,ОТу-15-1
Дисципліна 1. Комп’ютерне проектування лазерів і пристроїв оптоелектронної техніки.
Дисципліна 2. Фізика та прилади фотоніки.
Дисципліна 3. Технологія застосування лазерів.
Дисципліна 4. Конструювання лазерних пристроїв.

Ступінь магістра
За спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Освітня програма «Лазерна і оптоелектронна техніка»

Гр. ЛОЕТм-16-1
Дисципліна 1. Квантова оптоінформатика та оптичні комп’ютери.
Дисципліна 2. Методи цифрової томографії.
Дисципліна 3. Наноматеріали та нанотехнології.
Дисципліна 4. Комп’ютерна фотоніка.
За спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Освітня програма «Фотоніка і оптоінформатика»

Гр. ФТОІм-16-1
Дисципліна 1. Квантова оптоінформатика та оптичні комп’ютери.
Дисципліна 2. Лазерні технології обробки матеріалів.
Дисципліна 3. Сучасні оптичні прилади.
Дисципліна 4. Нелінійна прикладна оптика.
Дисципліна 5. Методи цифрової голографії і томографії.
Дисципліна 6. Комп’ютерна фотоніка.
Дисципліна 7. Наноматеріали та нанотехнології
Гр. ФТОІм-15-1
Дисципліна 1. Принципи і методи проектування нанофотонних пристроїв
Дисципліна 2. Бізнес фотоніка

Ступінь спеціаліста
Гр. ЛОЕТс-16-1
Дисципліна 1. Лазерні технології в медицині та екології.
Дисципліна 2. Квантова оптоінформатика та оптичні комп’ютери.
Дисципліна 3. Нанофотоніка ч.1. (Оптика наноструктур).
Дисципліна 4. Нанофотоніка ч.2. (Фемтосекундна оптика і фемтотехнології).
Дисципліна 5. Лазерні технології обробки матеріалів.
Дисципліна 6. Сучасні оптичні прилади.
Дисципліна 7. Нелінійна прикладна оптика.
Дисципліна 8. Методи цифрової томографії

зберегти цю сторінку в PDF