Про кафедру

Напрямки навчання

Кафедра фізичних основ електронної техніки готує бакалаврів за спеціальністю «Оптотехніка» (ОТ), магістрів – за спеціальностями «Фотоніка та оптоінформатика» (ФТОІ), «Лазерна та оптоелектронна техніка» (ЛОЕТ). Після закінчення університету випускнику-бакалавру присвоюється кваліфікація спеціаліст з електроніки, магістру – науковий працівник (електроніка, телекомунікації). Термін навчання бакалавра складає 3 роки і 10 місяців, а підготовка магістрів – 2 (ФТОІ) та 1,5 року (ЛОЕТ). Триває підготовка аспірантів зі спеціальності 105 – прикладна фізика та наноматеріали.

Забезпечення навчального процесу

Кафедра ФОЕТ є профілюючою за напрямами «Оптотехніка», «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Фотоніка та оптоінформатика». На кафедрі зібрався високопрофесійний професорсько-викладацький колектив із професорів, доцентів, інженерів.
До структури кафедри входять 6 навчальних лабораторій, оснащених сучасною технікою: лабораторії для вивчення лазерів і пасивних оптичних елементів, лабораторії для дослідження спектрів і фізичних явищ, які лежать в основі кожного оптичного приладу, лабораторії електроніки НВЧ та хімічні лабораторії.
Навчальні курси, лабораторна база та навчальна література постійно оновлюється та вдосконалюється. Кафедра ФОЕТ має 4 філії, де проводяться заняття і практика студентів під час навчання. Філії створено на базі: Науково-дослідного інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, Відкритого акціонерного товаристві «Точприлад», НДІ лазерних технологій, НДІ голографії Академії наук прикладної радіоелектроніки. На кафедрі діє студентська проектна лабораторія (СПЛ).
Знання, отримані студентами, дозволяють їм працювати в галузях, пов’язаних із:

 • застосуванням сучасних лазерних технологій у промисловості – різання, гравірування, обробка матеріалів;
 • експлуатацією лазерної вимірювальної техніки на підприємствах газової та хімічної промисловості, машинобудівних підприємствах, органах з контролю за станом навколишнього середовища;
 • створенням і обслуговуванням волоконно-оптичних ліній зв’язку і мобільного зв’язку;
 • експлуатацією та розробкою лазерних пристроїв для медицини;
 • конструюванням і виробництвом складної електронної техніки;
 • науковими дослідженнями об’єктів мікро- і макросвіту;
 • створенням нових, в тому числі фотонних, матеріалів;
 • створенням сучасних оптоінформаційних систем та діагностичного обладнання.

Наукові напрямки кафедри

Фахівці та студенти кафедри ФОЕТ виконують наукові дослідження за напрямками:

 1. Фізичні принципи та способи генерації, підсилення, трансформації та поширення електромагнітного випромінювання НВЧ та оптичного діапазонів.
 2. Взаємодія електромагнітного випромінювання оптичного, інфрачервоного та мікрохвильового діапазонів із речовиною.
 3. Лазерні системи та оптоелектронні пристрої, в тому числі на базі фотонних кристалів.
 4. Фізичні основи формування характеристик напівпровідникових і чіп-лазерів для нанотехнології.
 5. Розвиток вимірювальних систем та їх метрологічне забезпечення.
 6. Дослідження впливу частотно-потужностних і часових факторів електромагнітного поля на фізичні, фізико-хімічні та біологічні властивості середовища і об’єктів.

зберегти цю сторінку в PDF