Жолудов Юрій Тимофійович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри біомедичної інженерії (БМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Жолудов Юрій Тимофійович

+38 (057) 702-13- 64

yuriy.zholudov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-3143-5280
Researcher ID: F-1406-2015
Scopus: 24759544600
ReseachGate
Google Scholar

Інші відомості

Народився 22 лютого 1982 р.

Освіта

2004 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки.

2004-2007 рр. – аспірант Харківського національного університету радіоелектроніки.

2007-2009 рр. – молодший науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки.

2008 р. – кандидат фізико-математичних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки. Тема дисертації «Багатофункціональний електрохемілюмінесцентний елемент з плівками Ленгмюра Блоджетт на електроді».

2009-2012 рр. – старший науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки.

2012 р., 2014 р. – запрошений вчений, лазерний центр м. Ганновер, Німеччина.

2013-2015 рр. – докторант Харківського національного університету радіоелектроніки.

2015-2016 рр. – запрошений вчений, Державна лабораторія електроаналітичної хімії, Чанчуньській інститут прикладної хімії Китайської академії наук.

2015 р. – доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Наукова робота

Наукові інтереси: Вивчення механізмів електрохемілюмінесцентних (ЕХЛ) реакцій; ЕХЛ на модифікованих електродах; Застосування ЕХЛ для хімічного, біологічного та екологічного аналізів; Розробка обладнання для проведення ЕХЛ досліджень і аналізу; Чисельне моделювання ЕХЛ і електрохімічних реакцій.

Участь в дослідницьких проектах:

Проекти Українського науково-технологічного центру:

# GE77 Розробка новітніх методів і оптохемотронних датчиків для аналізу рідин на базі електрохемілюмінесцентних молекулярних конденсованих плівок Ленгмюра-Блоджетт з новими електрохемілюмінофорами, серпень 2005 р. – липень 2006 р.;

# 4180 Дослідження і розробка тонкошарового “Lab-On- A-Chip” електрохемілюмінесцентного сенсора з алмазоподібними електродами для виявлення жовчні пігменти в біорідинах, серпень 2007 р. – вересень 2009 р.;

# 4495 Новий біофотонний метод і наноструктурний сенсорний інструмент для діагностики активної форми туберкульозу, жовтень 2008 р. – вересень 2011 р.;

# 5067 Розробка нових нанофотонних технологій і пристроїв для виявлення небезпечних і токсичних органічних речовин в навколишньому водному середовищі, квітень 2010 р. – березень 2013 р.

Проекти від Міністерства освіти і науки України:

# 217-1 Дослідження і розробка нової гібридної інтегрованої мікроаналітичної електрохемілюмінесцентної системи для біомедичного застосування (2004-2006),

# 234-1 Дослідження і розробка біоелектрохемілюмінесцентного аналізатора з нанотехнологічним датчиком (2009-2010),

# 255-1 Нова концепція та спосіб побудови конструкції високочутливої системи для контролю і діагностики біооб’єктів (2011-2012).

Німецько-український проект «Дослідження і розробка електродів, модифікованих вуглецевими нанотрубками методами надшвидкої електрохімії для (біо) аналітичного застосування», Міністерство освіти і наукових досліджень Німеччини, грудень 2013 р. – листопад 2015 р., з технічним університетом Ільменау.

Стипендія DAAD № A / 14/02402, «Синтез напівпровідникових нанокристалів з використанням рідиннофазної лазерної абляції для електрохемілюмінесцентного аналізу», Відділ нанотехнологій, Лазерний центр м. Ганновер, грудень 2014 р. – січень 2015 р.

Стипендія PIFI Китайської академії наук, «Електроди, модифіковані плівками, для електрохемілюмінесцентних сенсорних систем», Державна лабораторія електроаналітичної хімії, Чанчуньський інститут прикладної хімії Китайської академії наук, серпень 2015 р. – жовтень 2015 р., лютий 2016 р. – квітень 2016 р.


Публікації та патенти

Избранные публикации:

1. S. Majeed, W. Gao, Y. Zholudov, K. Muzyka, G. Xu, “Electrochemiluminescence of Acridines”, Electroanalysis, 28(11), 2672 (2016).

2. S.A. Kitte, C. Wang, S. Li, Y. Zholudov, L. Qi, J. Li, G Xu, “Electrogenerated chemiluminescence of tris (2, 2’-bipyridine) ruthenium(II) using N-(3- aminopropyl) diethanolamine as coreactant”, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(25), 7059 (2016).

3. Y.T. Zholudov, C.L. Sajti, N.N. Slipchenko, B.N. Chichkov, “Generation of fluorescent CdSe nanocrystals by short-pulse laser fragmentation”. Journal of Nanoparticle Research, 17(12), 490 (2015).

4. D. Snizhko, Y. Zholudov, O. Bilash, A. Kukoba, M. Rozhitskii, “Electrochemiluminescence at nitrogen doped diamond-like carbon film electrodes”, Russian Journal of Electrochemistry, 50 (3), 260 (2014).

5. Y. Zholudov, O. Bilash, A. Kukoba, M. Rozhitskii, “Сенсибілізація електрогенерованої хемилюмінесценції напівпровідниковими квантовими точками", Сенсорна електроніка та мікросистемні технології, 2(8), 71 (2011).

6. Y. Zholudov, O. Bilash, M. Rozhitskii, “Electrochemiluminescent detection of labile radical intermediates of electrochemical reactions”, J. Solid State Electrochem., 15, 2127 (2011).

7. Y. Zholudov, O. Bilash, A. Kukoba, M. Rozhitskii, “Electrogenerated chemiluminescence in systems with tetraphenylborate anion as a co-reactant”, Analyst, 136, 598 (2011).

8. Y. Zholudov, D. Snizhko, A. Kukoba, H. Bilash, M. Rozhitskii, “Aqueous electrochemiluminescence of polycyclic aromatic hydrocarbons immobilized into Langmuir–Blodgett film at the electrode”, Electrochimica Acta, 54 (2), 360 (2008).

9. Y.T. Zholudov, N.N. Rozhitskii, “Interlayer transfer and quenching of excitation energy in Langmuir-Blodgett films, deposited onto electrodes of electrochemiluminescent sensor”, Sensor Electronics and Microsystem Technologies, 2, 28 (2007).

10. Y.T. Zholudov, N.N. Rozhitskii, “Energy transfer and localization in optochemotronic emitter with electrodes modified using the Langmuir-Blodgett technique”, Functional Materials, 12(1), 40 (2005).

Подробнее – по адресу:

- https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24759544600

- https://www.researchgate.net/profile/Yuriy_Zholudov