Тетяна Володимирівна Жемчужкіна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біомедичної інженерії (БМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Тетяна Володимирівна Жемчужкіна

+38 (057) 702-13- 64

tatyana.zhemchuzhkina@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-8884-5099

Освіта

1998 р. – інженер-електронник, Харківський технічний університет радіоелектроніки, спеціальність – Біотехнічні та медичні апарати та системи.

2003 р. – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: 05.11.17 – Медичні прилади та системи. Тема дисертації: «Комп’ютерна диференційна діагностика порушень вуглеводного обміну на основі однокомпартментних математичних моделей».

2012 р. – доцент кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем.

Навчальна робота

Лекційні курси: методи обробки біомедичних сигналів, моделювання біологічних процесів та систем, медична інформатика.

Наукова робота

Наукові інтереси: розробка методів обробки та аналізу біомедичних сигналів, математичне моделювання біологічних процесів та систем.

Підготовка кадрів: відкрита аспірантська підготовка кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – Медичні прилади і системи.

Громадська та міжнародна діяльність

Керівник студентського наукового гуртка: автоматизована обробка біомедичних сигналів.


Публікації та патенти

Основные публикации последних лет:

1. Губанов А. В., Жемчужкина Т. В., Носова Т. В., Носова Я. В. Некоторые технические решения реализации интерфейса человек-устройство // ВІСНИК НТУ "ХПІ" № 62 (1171). 2015. – С. 52-58.

2. Носова Т. В. Медицинская информационная система диагностики группы риска инсульта / Т. В. Носова, Т. В. Жемчужкина, О. В. Шаровская // Вісник НТУ ХПІ. – 2013. – № 70 (1043). – С. 102–107.

3. Шаровская О.В., Жемчужкина Т.В., Носова Т.В. Разработка электронной медицинской записи группы риска инсульта // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2013, 2/2 (62), С. 56- 58

4. Використання експертної електронних медичної картки в неврологічних відділеннях / Т. В. Жемчужкина, Т. В. Носова, В. А. Сухенький // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2011, 6/9 (54), С. 31- 35

5. Автоматизированный анализ количественных показателей треморо-графических данных для наблюдения динамики тремора/ О.Г. Аврунин, Т.В. Жемчужкина, Т. В. Носова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2011, 2/2 (50), С. 17-21 

6. Губанов А.В., Жемчужкина Т.В., Носова Т.В., Носова Я.В. Модуль обработки электромиографических данных // 5-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2014. Сборник научных трудов. Т.3 «Проблемы биомединженерии.. Наука и технология», Харьков , 2014, С.25-27.

7. Поиск информативных количественных показателей электромиографического сигнала. Сообщение 3 / Т. В. Жемчужкина, Т. В. Носова, А. И. Бых, В. А. Сухенький // Бионика интеллекта. – Харьков, 2012. – № 1 (78). – С. 68–71.

8. Жемчужкина Т.В., Носова Т.В. Медицинская информатика: Навч. посібник. – Харьков: ХНУРЕ, 2013. - 268с.

9. Статистический анализ спектральных характеристик эмг-сигнала с целью дифференцирования поясничных болей / Т.В. Жемчужкина, Т.В. Носова, Я.В. Носова, А.В. Губанов, Д.Р. Дуплий, И.В. Котульский // Бионика интеллекта. 2015 №2(65).