Олена Володимирівна Висоцька

Доктор технічних наук, професор кафедри біомедичної інженерії (БМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), член- кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки
Олена Володимирівна Висоцька

+38 (057) 702-13- 64

olena.vysotska@nure.ua

Інші відомості

Захоплення: мандрівки.

Освіта

1988 р. – інженер-системотехнік, Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського (ХАІ), спеціальність – автоматизовані системи управління.

1996 р. – кандидат технічних наук, Харківський технічний університет радіоелектроніки, спеціальність: 05.13.02 – математичне моделювання в наукових дослідженнях. Тема дисертації – «Математичне моделювання впливу структурних взаємодій на діагностику біологічних систем».

2012 р. – професор кафедри біомедичних електронних апаратів та систем (біомедичної інженерії) ХНУРЕ.

2015 р. – доктор технічних наук, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, Київ, спеціальність: 05.13.09 – медична і біологічна інформатика та кібернетика.

Тема дисертації – «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при здійсненні лікувально-діагностичних процесів».

Навчальна робота

Лекційні курси: вступ до спеціальності БМІ; системний аналіз і прийняття рішень в медицині; методи та засоби аналізу експериментальних даних; біомедичні апарати, системи та комплекси; медичні інформаційні системи.

Наукова робота

Наукові інтереси: медична кібернетика, прийняття рішень в медицині, медична статистика, медичні інформаційні технології та системи. Наукові та технічні досягнення: математичні моделі і методи визначення тяжкості захворювань людини, диференціальної діагностики захворювань та вибору тактики лікування хворих; інформаційні технології підтримки прийняття рішень при здійсненні лікувально-діагностичних процесів, виявленні порушень біопродукційних процесів, що створюють загрози біобезпеці споживання водних та інших природних ресурсів.

Керівник і відповідальний виконавець держбюджетних науково-дослідних робіт МОН України. Відповідальний виконавець ряду договорів про наукове або науково-методичне співробітництво з провідними установами охорони здоров’я України та Польщі.

Науковий керівник лабораторії «Біомедичні апарати та системи».

Підготовка кадрів:

Науковий керівник 3-х кандидатів наук за спеціальністю 05.11.17 – Біологічні і медичні прилади та системи – А. Порван (2011 р), А. Печерська (2013), Г. Страшненко (2014 г.).

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій К 64.052.05 за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. Керівник студентського наукового гуртка, в рамках якого підготовлено понад 40 студентських робіт, отримано понад 50 нагород на різних конкурсах і виставках. Серед них: золота медаль Міжнародного салону винаходів і нових технологій (2013); стипендії Віктора Пінчука (стипендіальна програма Завтра. UА): Страшненко Ганна (2010 р), Болібок Олена (2011 р), Чижик Олена (2015); стипендії Харківського міського голови «Обдарованість»: Сватенко Ольга (2012/2013 н.р.), Доброродня Ганна (2013/2014 н.р.), Козюк Анастасія (2014/2015 н.р.). Переможцями (1-е місце) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт стали 9 студентів: Чернишов Олександр (2009/2010 н.р.), Сватенко Ольга (2011/2012 н.р.), Антоненко Вадим (2011/2012 н.р. ), Петухова Олена (2012/2013 н.р.), Доброродня Ганна (2012/2013 н. р), Амбросов Дмитро (2012/2013 н.р.), Журавльова Юлія (2013/2014 н.р.), Козюк Анастасія (2014/2015 н.р.), Пойменова Анна (2015/2016 н.р.).

Громадська і міжнародна діяльність

Член редакційної колегії австрійського наукового журналу, що рецензується, «Modern European Researches».

Член організаційного комітету при виконанні раундів Програми міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань при визначенні біохімічних показників та гемоглобіну.


Публікації та патенти

427 публікацій наукового та науково-методичного характеру, серед яких 5 монографій, 38 патентів і авторських прав, підручник, 4 навчальних посібники. Деякі публікації останніх років:

1. Висоцька О.В., Медичні інформаційні системи: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2014. – 472 с.

2. Мустецов М.П., Висоцька О.В., Порван А.П., Апарати і системи заміщення втрачених органів та функцій організму людини: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2014. – 248 с.

3. Высоцкая Е.В. Многомерный статистический анализ в медицинских исследованиях: монография. – Харьков, 2013. -136 с.

4. Высоцкая Е.В. Определение стадии ожирения у пациентов с артериальной гипертензией / Е.В. Высоцкая, Т. Н. Амбросова, А.С. Доброродняя. – LA PLAMBERT Academic Publishing , Saarbrucken, Deutschland, 2013. - 62 с.

5. Visotska Elena. Formalizing of the notion «doctor's decision support system» / Elena Visotska // Nauka I Studia. – 2014. – NR 3 (113). – P. 81-87.

6. Visotska E.V. The method of differential diagnosis of human / E.V. Visotska // Nauka I Studia. – 2014. – NR 14 (124). – P. 63-69.

7. Высоцкая Е.В. Разработка стратегии повышения качества поддержки принятия решений врача общей практики / Е.В. Высоцкая // Системи обробки інформації. –2014. – Вип. 5(121). – С.142 – 145.

8. Высоцкая Е.В. Технология дифференциальной диагностики лекарственной болезни / Е.В. Высоцкая // Системи обробки інформації. – 2014. –Вип. 1(117). – С. 204 – 209.

9. Высоцкая Е.В. Применение робастных статистических процедур для анализа данных лабораторных исследований пациентов с дерматопатологией / Е.В. Высоцкая // Бионика интеллекта. – 2013. – № 2 (81). – С. 130 – 135.

10. Высоцкая Е.В. Разработка сетевой модели для выбора лечения субклинической сердечной недостаточности / Е. В. Высоцкая, Л. И. Рак, О. А. Сватенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Серия «Системы управления». – 2013. – № 4/3 (64). – С. 29-32.

11. Vysotskaja E. , Prasol I., Strashnenko A., A Method for Prognosis of Primary Open-Angle Glaucoma // International Review on Computers and Software. Vol. 8, – N. 8, 2013. – PP. 1943-1949. (SCOPUS).

12. Высоцкая Е.В., Жолткевич Г.Н., Носов К.В., Клочко Т.О., Беспалов Ю.Г., Unmasking the soil c over's disruption by modeling the dynamics of ground vegetation parameters// Вісник НТУ КПІ . Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування – Київ: КПІ, 2016. - № 64 – С. 101 – 109. (Web of Science).