Ольга Миколаївна Величко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри біомедичної інженерії (БМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Ольга Миколаївна Величко

+38 (057) 702-14-17

olga.velychko@nure.ua

 Освіта

1992 р. – Харківський інститут радіоелектроніки імені академіка М.К. Янгеля, інженер-електрик з електронної медичної апаратури.

1995 р. –  Харківський технічний університет радіоелектроніки, аспірантура зі спеціальності 05.11.17 – медичні прилади та системи.

1995 р. – асистент кафедри технічної електроніки.

2002 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.11.17 – медичні прилади та системи.

2004 р. – доцент кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем

Навчальна робота

Лекційні курси: біофізика, розробка медичних додатків для мобільних пристроїв, інженерна та комп’ютерна графіка (графічне програмне забезпечення,  Biophysics (англ.), System Analysis and Decision Making in Medicine (англ.), Electronic Medical Document Management Systems (англ.), Engineering and Computer Graphics (англ.), Web-programming (англ.).

Наукова робота

Наукові інтереси: методи аналізу медичних даних, методи обробки та аналізу електрокардіограми, методи аналізу варіабельності ритму серця.

Підготовка кадрів: відкрита аспірантська підготовка кандидатів технічних наук зі спеціальності 05.11.17 – медичні прилади та системи.                               


Публікації та патенти

Понад 30 публікацій, 2 патенти.

 1. О.Н. Величко, О.М. Дацок. Анализ динамики вариабельности ритма сердца при длительном мониторировании // Радиотехника, Харків, 2017, №3, – С. 233-239.
 2. Velichko Olga. Definition of Borderline Case by Analysis of Heart Rate Variability's System // Матер. 5-ї міжнр. Наук.-тех. Конф. «Сучасні напрямки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління», 21-22 квітня 2016. – С.17;
 3. Величко О.Н., Дацок О.М. К вопросу о сегментации ЭКГ-сигнала на базе технологии вейвлетного анализа // Матер. 5-й междунар. науч.-техн. конф. «Информационные системы и технологии», Харьков, 12-17 сентября 2016. – С.173-174.
 4. Величко О.Н. Передискретизация тахограммы. Проблема выбора интервала передискретизации.  /  О.Н. Величко,  О.Е. Гапон  // Системи обробки   інформації,  2014.  – №9 (125). – С. 168-175.
 5. Величко О.Н.. Алгоритм вычисления ошибки интерполяции тахограммы. / О.Н. Величко, О.Е. Гапон // Радиотехника, Харьков,  2014. – №12, – С. 189-194.
 6.  Величко О.Н., Дацок О.М. Метод распознавания QRS-комплекса // Матер. 4-й междунар. науч.-техн. конф. «Проблеми інформатизації», Харьков, 3-4 листопада 2016.– С.26.
 7. Гапон О.Е., Величко О.Н. Применение моделей смеси гауссовских функций к анализу вариабельности ритма сердца (тези) // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №15 – Застосування коп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині – НТУ «ХПИ», – 2013. – С.95.
 8. Величко О.Н. Анализ пульмофонографического исследования / Величко О.Н., Вьюнник О.В. // Системи обробки інформації, Харків, 2010, №2 (83), С. 233-239.
 9. Величко О.Н. Метод обработки реограммы легкого с использованием вейвлет-технологий / Величко О.Н., Карпенко С.А., Пащенко А.А., Попов А.В. // Вестник нац. тех. Универ. «ХПИ», 2008, №24, с. 11-19
 10. Величко О.Н. Особенности разработки программного обеспечения системы реографических исследований / Величко О.Н., Линник С.Н., Билянский Д.В. // Сб.научн.тр. – Харьков: НТУ «ХПИ». - 2006. Вып. 5 (54). - С. 180-183. 
 11. Величко О.Н. Возможности использования математической модели правого желудочка в диагностике патологий сердечно-сосудистой системы / Величко О.Н. Задера Ю.Е. // Проблемы бионики. – Х.: ХНУРЭ. – 2006. – Вып. 55.