Перова Ірина Геннадіївна

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, доцент кафедри біомедичної інженерії (БМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Перова Ірина Геннадіївна

+38 (057) 702-13-64

iryna.perova@nure.ua

Освіта

2004 р. – закінчила з відзнакою Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю Фізична та біомедична електроніка і отримала диплом магістра.

2004-2007 рр. – аспірантура ХНУРЕ.

2008 р. – кандидат технічних наук, дисертація на тему «Діагностика примежових станів організму людини методами обчислювального інтелекту», спеціальність 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.

2007 р. – асистент, старшого викладач кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем ХНУРЕ.

2014 р. – доцент кафедри біомедичної інженерії.

2015 р. – старший науковий співробітник зі спеціальності 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.

2016 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри біомедичної інженерії.

Навчальна робота

Лекційні курси: електротехніка та електроніка; основи теорії електричних та магнітних кіл; методи медико-біологічних досліджень; методи обробки біомедичної інформації. Методи обробки біомедичних даних.

Наукова робота

Наукові інтереси: методи інтелектуальної обробки даних медико- біологічних досліджень (Medical Data Mining), гібридні системи обчислювального інтелекту: нейронні мережі, нейро-фаззі системи онлайн обробки медичних даних (класифікація, кластеризація, компресія).

Громадська та міжнародна діяльність

Є вченим секретарем кафедри біомедичної інженерії.


Публікації та патенти

Має понад 40 наукових та науково-методичних праць, 1 патент на винахід, серед яких:

1. Спосіб оцінки біологічних станів, заснований на нечіткій кластеризації даних множини вимірювальних показників // Патент України Харківський національний університет радіоелектроніки. – Заявл. від 22.12.2008; опубл. 25.08.2010. – Бюл.№16

2. Бодянский Е.В., Винокурова Е.А., Мулеса П.П., Перова И.Г. Диагностирующая нейро-фаззи- система и ее адаптивное обучения в задачах интеллектуальной обработки данных медико-биологических исследований / Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 2(91). – Дніпропетровськ, 2014. – с. 125-135.

3. Перова И.Г. Адаптивная обработка данных медико-биологических исследований методами вычислительного интеллекта // Восточно- европейский журнал передовых технологий. – Х.: 2014. – №1(67), с. 24-28.

4. Перова И.Г. Оценка состояния больных с нарушением функции носового дыхания с помощью нечеткой кластеризации // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2014. – Вип. 9(125), с.176-178.

5. Бодянский Е.В., Перова И.Г. Нечеткая кластеризация биомедицинских данных на основе BSB-нейро-фаззи- модели // Наукові праці. – Миколаїв, Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2014. – Вип. 238. – Т.250. Комп’ютерні технології, с. 93-100.

6. Mulesa P., Perova I. Fuzzy Spacial Extrapolation Method Using Manhattan Metrics for Tasks of Medical Data Mining Computer Science and Information Technologies CSIT’2015. – Lviv, Ukraine. – 2015, р. 104-106.

7. O. Turuta, I. Perova, A. Deineko Evolving flexible neuro-fuzzy system for medical diagnostic tasks // International Journal of Computer Science and Mobile Computing IJCSMC, Vol.4, Issue 8, P.475-480.

8. I. Perova, Ye. Bodyanskiy Adaptive fuzzy clustering based on Manhattan metrics in medical and biological applications // Вісник національного університету “Львівська політехніка” №826, 2015, p. 8-12.

9. I. Perova, Ye. Bodyanskiy Fast evolving diagnostic neuro-fuzzy system and its learning in medical data mining tasks // System technologies. № 6(101). – Dnipropetrovsk, 2015.

10. I. Perova, I. Pliss, G. Churyumov, Franklin M. Eze, Samer Mohamed Kanaan Mahmoud Neo-Fuzzy Approach for Medical Diagnostics Tasks in Online-Mode // 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining && Processing (DSMP). – Lviv, Ukraine. – 2016.