Наталя Віталіївна Павлова

Асистент кафедри біомедичної інженерії (БМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), заступник декана з навчально- методичної роботи
Наталя Віталіївна Павлова

+38 (057) 702-13- 64

natalia.pavlova@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-1656-1542
Google Scholar

Інші відомості

Захоплення: реставрація старовинних фотографій, аудіо та відео обробка.

Освіта

2005 р. – молодший спеціаліст-електронник, Харківський патентно- комп’ютерний коледж (ХПКК), спеціальність – Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж. Тема дипломної роботи – «Генератор випадкових послідовностей».

2010 р. – науковий співробітник (електроніка, біомедична апаратура),

Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – Біотехнічні та медичні апарати і системи. Тема магістерської роботи – «Нанофотонний сенсор для ранньої діагностики сальмонельозу».

2010-2011 рр. – стажер-дослідник на кафедрі біомедичних електронних пристроїв та систем ХНУРЕ.

2011 – 2014 рр. – аспірант ХНУРЕ, спеціальність – 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи.

2013 р. – асистент кафедри біомедичної інженерії ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лабораторні та практичні заняття з курсів: Biomedical image processing, Modeling of Biological Process, Electronic devices, Fundamentals of Control Theory Biomedical Systems, Engineering of Biotechnical Systems, Моделювання біологічних процесів та систем, Методи обробки біомедичної інформації. Ч.2 Методи обробки біомедичних сигналів, Основи теорії біотехнічних систем, Проектування біотехнічних систем, Основи теорії керування в біотехнічних системах, Нанотехнології в біології та медицині, Анатомія та фізіологія людини.

Наукові інтереси

Геометрична та колориметрична обробка біомедичних зображень, аудіовізуальна стимуляція, застосування сучасних інформаційних технологій при діагностиці різноманітних захворювань та оцінці психофізіологічних критеріїв.

Громадська та міжнародна діяльність

2016 р. – заступник декана з навчально-методичної роботи факультету електронної та біомедичної інженерії.