Олена Миколаївна Галайченко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри біомедичної інженерії (БМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), заступник декана з навчально-методичної роботи
Олена Миколаївна Галайченко

+38 (057) 702-13- 64

olena.galaichenko@nure.ua

Інші відомості

Захоплення: читання, в'язання гачком.

Освіта

2005 р. − магістр з фізичної та біомедичної електроніки ХНУРЕ.

2008 р. − молодший науковий співробітник кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем ХНУРЕ.

2009 р. − старший науковий співробітник кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем.

2009 р. − кандидат технічних наук зі спеціальності 05.11.17 − Біологічні та медичні прилади та системи.

2011 р. − асистент кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем.

2011 р. − магістр з біохімії, викладач (ХНУ ім. В.Н. Каразіна).

2014 р. − старший викладач кафедри біомедичної інженерії.

2015 р. − доцент кафедри біомедичної інженерії.

Навчальна робота

Лекційні курси: анатомія та фізіологія людини, біохімія, нанотехнології в біології та медицині, проектування реабілітаційної техніки, Anatomy and physiology of human, Biochemistry, Materials and Biocompatible Materials, Nanotechnology in biology and medicine.

Наукова робота

Наукові інтереси: біохімічні процеси людського організму, тканинна інженерія, нанотехнології для медицини.

Громадська та міжнародна діяльність

Учасник міжнародних проектів УНТЦ GE77, 4108, 4495.

2014 − заступник декана з навчально-методичної роботи факультету електронної та біомедичної інженерії.


Публікації та патенти

Автор понад 52 публікацій, навчального посібника «Взаємодія фізичних полів з біологічними об’єктами. Частина 2».

1. Павлова Н.В., Бых А.И., Галайченко Е.Н. Оценка влияния уровня биохимических показателей при развитии депрессивных расстройств // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Нові рішення в сучасних технологіях» – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 36.

2. Павлова Н.В., Бых А.И., Галайченко Е.Н. Методы и тестовые системы для определения депрессивных расстройств // 5-й Міжнародний радіоелектронний форум «Прикладна радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку», МРФ-2014, конференція «Актуальні проблеми біомедінженерії» Том 3, 2014 р.

3. Бычков О.И., Ляшенко А.А., Потейко П.И., Константиновская О.С., Галайченко Е.Н. Опыт применения икобактериофагов в лечении туберкулеза // Мир медицины и биологии - №3(51)1 - 2015.

4. Роман Т.И., Галайченко Е.Н. Анализ возможностей использования пьезокварцевого биосенсора для определения биомакромолекул // Scientific Journal «ScienceRise» - No10/2(15) - 2015.