Довнар Олександр Йосипович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Довнар Олександр Йосипович

+38 (057) 702-13-64

oleksandr.dovnar@nure.ua

Інші відомості

Народився 7 вересня 1955 року.

Захоплення: спорт, навчання дітей.

Освіта

1977 г. – інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – автоматизовані системи управління.

1985 г. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність: 05.13.01 – управління в технічних системах. Тема дисертації – «Дослідження і розробка алгоритмів багатокритеріальної оптимізації при дослідженні нелінійних електронних схем».

2004 г. – доцент Міжнародного Слов’янського університету, Харків.

Навчальна робота

Лекційні курси: основи дискретної математики, теорія ймовірностей і математична статистика, основи алгоритмізації і програмування, технології програмування в біомедінженеріі, технології проектування медичних баз знань.


Публікації та патенти

Понад 50 публікацій, 1 навчальний посібник з грифом МОН України. Серед них:

1. Решение компромиссных задач схемотехнического проектирования методом варьирования весовыми коэффициентами в критериальных свертках / Е.Г.Куник, А.И.Довнарь и др. // Радиоэлектроника и информатика. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб., 2000. Вып. 4(13). C. 142-145.

2. Оценка погрешности решения задачи векторной оптимизации параметров электронных схем / Е.Г.Куник, А.И.Довнарь и др. // Радиотехника. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб., 2001. Вып. 120. С. 116-118.

3. Математическое моделирование процесса восстановления нарушенного равновесия организма человека с использованием растительных лекарственных средств / А.И.Довнарь, Порван А.П. // Вестник МСУ, «Технічні науки», 2002, т V, №7. С. 33-38.

4. Довнарь А.И. Решение минимаксной задачи многокритериальной оптимизации с использованием аддитивных сверток. / Вестник МСУ, «Технічні науки», 2003, т VI, №1. С. 24-27.

5. Компьютерная система оценки восстановления нарушенного равновесия организма человека при лечении растительными лекарственными средствами / Высоцкая Е.В., Порван А.П., Довнарь А.И. // Вестник МСУ, «Технічні науки», 2004, т VII, №1. С. 26-29.

6. Минимизация рецептурного пространства лекарственных средств / Высоцкая Е.В., Порван А.П., Довнарь А.И. // Харків, Клінічна інформатика і телемедицина, т.1, N1, 2004

7. Технология оценивания субъективной информации пни определении степени тяжести состояния организма человека методом анализа иерархий / Высоцкая Е.В., Порван А.П., Довнарь А.И. // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. Наук. Журнал., 2010, №1(22)

8. Довнар О. Й. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навчальний посібник для студентів І курсу гуманітарних спеціальностей / О.Й. Довнар, С. В. Лазоренко, О. В. Касілов, Є. Є. Занімонський – Х.: Міжнародний слов’янський університет, 2010. – 115 с.

9. Принятие решений в медицине в условиях неопределенности / Высоцкая Е.В., Порван А.П., Довнарь А.И. // "Восточно-Европейский журнал передовых технологий" №3 (69), 2014.