Олег Михайлович Дацок

Кандидат технічних наук, доцент кафедри біомедичної інженерії (БМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Олег Михайлович Дацок

+38 (057) 702-13- 64

oleh.datsok@nure.ua

Інші відомості

Захоплення: політичні та економічні проблеми сучасного суспільства, садівництво.

Освіта

1993 р. – інженер-електронник, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – Біотехнічні та медичні апарати і системи.

2004 р. – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади та системи. Тема дисертації – «Метод та прилад відцентрової седиментації формових елементів крові».

2008 р. – доцент кафедри біомедичної електроніки ХНУРЕ. 

Навчальна робота

Лекційні курси: біомедична електроніка.

Наукова робота

Наукові інтереси: апаратні та програмні засоби електронної медичної апаратури для функціональної діагностики, терапії та екологічного моніторингу.

Наукові та технічні досягнення: методи та технічні засоби функціональної діагностики стану здоров’я організму людини; методи та технічні засоби заміщення втрачених функцій людини; моделі і методи синтезу систем обробки біомедичної інформації.

Громадська та міжнародна діяльність

Заступник директора навчально-наукового центру заочної форми навчання. Керівник студентської наукової роботи в рамках проекту ERASMUS+.


Публікації та патенти

Свыше 70 публикаций и методических разработок; соавтор 5 учебных пособий, из которых 3 рекомендованы МОН Украины. Среди них:

1. Дацок О.М. Исследование параметров эквивалентной электрической цепи кожно-электродного контакта. [Текст] / О.М. Дацок, Н.И. Белецкий, Д.В. Павленко, А.В. Хоружная // Прикл. радиоэл.: науч.-техн. журнал, 2011. – № 3. – С. 372 –376.

2 . Дацок О.М. Современный подход к диагностике гемодинамики беременных с нарушениями работы сердца [Текст] / С.О. Краснікова, О.М. Дацок,// Харків: НТУ "ХПІ". – 2010. – № 31. – С. 80 – 86.

3. Дацок О.М. Нові напрямки в розвитку реабілітаційних протипролежневих ліжок [Текст] / О.М.Галайченко, О.М. Дацок // Харків, ХНУРЕ. Матеріали МРФ 2014 – С. 59-61.

4. Жук М.І., Дацок О.М. Апарати медичної діагностики та терапії (частина 1): Навч. посібник, вид. 2-е, доповн. / за заг. ред. А.І. Биха. – Харків: ХНУРЕ, 2013. – 352 c.

5. Жук М.І., Дацок О.М. Апарати медичної діагностики та терапії (частина 2): Навч. посібник вид. 2-е, випр. та доповн./ за заг. ред. А.І. Биха. – Харків: ХНУРЕ, 2014. – 336 с.