Ігор Вікторович Прасол

Доктор технічних наук, доцент, професор університету професор кафедри біомедичної інженерії (БМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Ігор Вікторович Прасол

+38(057)702-13-64

igor.prasol@nure.ua

Ivp3@i.ua

ORCID iD: 0000-0003-2537-7376

Нагороди та премії

Почесна грамота Міністерства освіти України, 2001 р., атестат професора університету, 2007 р., нагороджений знаком «Відмінник освіти України», 2009 р, численні почесні грамоти від керівництва університету та профкому.

Інші відомості

Народився: 26 жовтня 1957 року. Захоплення: історія науки, психологія, здорове харчування, інформаційні технології, автомобіль, подорожі, фото- відеозйомка, дачне присадибне господарство. Життєві девізи: Дорогу здолає той, хто йде; Не май 100 гривень, а май 100 друзів; Не все те золото, що блищить.

Освіта

1979 р. – інженер електронної техніки, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність – електронні прилади та пристрої.

1989 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, на стику спеціальностей 05.13.01 – управління в технічних системах і 05.13.12 – системи автоматизованого проектування.

1993 р. – доцент кафедри біомедичної електроніки, Харківський інститут радіоелектроніки.

2011 р. – доктор технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт. Тема дисертації – «Методи агрегування моделей для розв’язання задач автоматизованого параметричного синтезу електронних схем».

2008 р. – професор кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: Електроніка: (Ч.4) Цифрова схемотехніка; Біомедичні прилади, апарати і комплекси: (Ч.2) Діагностична техніка та (Ч.3) Терапевтична техніка; Методи та засоби автоматизації схемотехнічного проектування.

Наукова робота

Наукові інтереси: системи автоматизованого проектування радіоелектронної та біомедичної апаратури; математичне моделювання; діагностичні і терапевтичні апарати; інформаційні технології.

Наукові та технічні досягнення: методологія автоматизованого проектування вузлів і пристроїв біомедичної інженерії; методи статичного, частотного, динамічного і багатоваріантного аналізу електронних схем; методи динамічного логічного аналізу цифрових схем; методи параметричного синтезу; моделювання електронних компонентів і функціональних вузлів; методи макромоделювання; методи редукції математичних моделей аналогових функціональних вузлів на основі стискання сфери адекватності; оцінка сфер адекватності математичних моделей на основі інтервальних методів; адаптація процедур аналізу і параметричної оптимізації; проектування аналого-цифрових схем з урахуванням електромагнітної сумісності; проектування адаптивних цифрових слухових апаратів; метод підвищення розбірливості мови в слухових апаратах; проектування вузлів діагностичних і терапевтичних апаратів; біотехнічна система виявлення комп'ютерної залежності в молоді; вдосконалення методів і програм постановки діагнозу та вибору способів лікування.

Підготовка кадрів: науковий керівник двох аспірантів за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт і 2-х аспірантів за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні пристрої та системи.

Підготував кандидата наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні пристрої та системи – Нечипоренко А.С. Підготував понад 10 магістрів.

Офіційний опонент двох докторських і двох кандидатських дисертацій (м. Львів, м. Київ) за спеціальностями 05.13.12 і 05.11.17.

Громадська та міжнародна діяльність

Член двох докторських спеціалізованих учених рад за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт (ХНУРЕ і Національний аерокосмічний університет, м. Київ); член кандидатської спеціалізованої ученої ради за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні пристрої тасистеми (ХНУРЕ). Проходив стажировку в Польщі у 2016 р. Тісні зв’язки з учнями і колегами в США, Канаді, Австралії, Ізраїлі, Йорданії, Греції,  Польщі, Росії.


Публікації та патенти

Более 100 публикаций, 1 учебное пособие, 1 патент Украины. Среди них:

1. Прасол, И.В. Система определения врожденных профессиональных наклонностей человека [Текст] / Мустецова Е.В., Прасол И.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №15 - Застосування коп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині - НТУ "ХПИ", 2016.  С. 43-45.

2. Прасол, И.В. Особенности программной реализации метода ДНК- комет // Е.И. Рауш, О.Г. Аврунин, И.В. Прасол // Радиотехника.Вып. 184. Харьков: ХНУРЭ, 2016. С. 189-192.

3. Прасол, И.В. Система выявления компютерной зависимости у студентов [Текст] / Мустецова Е.В., Прасол И.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №15 - Застосування коп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині. - НТУ "ХПИ", 2015.  С. 60-64.

4. Прасол І.В. Можливості діагностики комп’ютерної залежності студентів / І.В. Прасол, О.В. Мустецова // Бионика интеллекта.  № 1(84). Харьков: ХНУРЭ, 2015.  С. 100-105.

5. Prasol I.V. Models Aggregation in Electronic Devices Computer-Aided Systems // Electronics and Control Systems. - № 3(41). – Kyiv: NAU, 2014. - PP. 47-52.

6. Прасол И.В. Неопределенность измерения дифференциального давления при передней активной риноманометрии / А.Л. Ерохин, И.П. Захаров, И.В. Прасол // Системи обробки інформації.  Вип. 3(119).  Харків: ХУПС, 2014.  С. 112-115.

7. Прасол И.В. Определение тяжести состояния пациентов с первичной открытоугольной глаукомой и выбор лечения / Е.В. Высоцкая, А.Н. Страшненко, Ю.А. Демин, И.В. Прасол // Бионика интеллекта.  № 1(82).  Харьков: ХНУРЭ, 2014.  С. 104-110.

8. Prasol I., Strashnenko A., Vysotskaja E. A Method for Prognosis of Primary Open-Angle Glaucoma // International Review on Computers and Software. Vol. 8, N. 8, 2013.  PP. 1943-1949.

9. Прасол И.В. Влияние микротрещин твердых тканей зуба на измерение глубины корневых каналов методом импедансометрии / Самофалов И.А., Фоменко Ю.В., Прасол И.В. // М-лы Международной конференции "Электронная техника и технологии". Харьков, 2013. С. 174-175.

10. Прасол И.В. Агрегирование математической модели электронной схемы на основе принципа сжимающейся области адекватности // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск "Силова електроніка та енергоефективність".  2010.  Ч. 1.  С. 230233.

11. Прасол И.В. Особенности агрегирования моделей электронных схем при оптимизации их параметров // Технология приборостроения.  2010.  № 1.  С. 2529.

12. Прасол И.В. Оценка адекватности частотной математической модели схемы на основе методов интервального анализа / И.В. Прасол, О.Г. Аврунин, С.О. Котомин // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск "Силова електроніка та енергоефективність".  2010.  Ч. 1.  С. 268269.

13. Прасол І.В. Метод усунення дублювання критеріїв при параметричному синтезі електронних схем / І.В. Прасол // Автоматизовані системи управління та прилади автоматики.  2010.  Вип. 151. – С. 43–49.

14. Прасол И.В. Вопросы адаптации агрегированных моделей схем на этапе параметрического синтеза в САПР / И.В. Прасол // Технология приборостроения.  2009.  № 2.  С. 4549.

15. Прасол И.В. Проблемы агрегирования моделей при решении задачи электрического анализа сложных электронных схем / И.В. Прасол, В.В. Семенец // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск "Силова електроніка та енергоефективність".  2009.  Ч. 4. – С. 98101.

16. Прасол И.В. Особенности проектирования цифровых слуховых аппаратов на основе речевых процессоров / И.В. Прасол, А.С. Нечипоренко // Системи обробки інформації.  2009.  Вип. 2(76).  С. 8391.

17. Прасол И.В. Методика оценки уровня громкости звукового сигнала с учётом особенностей звуковосприятия / И.В. Прасол, А.С. Нечипоренко // Бионика интеллекта: информация, язык, интеллект. – 2008. – № 1(68). – С.6568.

18. Прасол И.В. Особенности обработки речевых сигналов в цифровых слуховых аппаратах / И.В. Прасол, А.С. Нечипоренко // Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2008. – № 4(31). – С. 3742.

19. Прасол И.В. Оптимальное проектирование аналого-цифровых схем на основе многокритериального подхода / И.В. Прасол, А.В. Кобылинский // Системи обробки інформації.  2007.  Вип. 7(65).  С. 7882.

20. Прасол И.В. Методика оптимизации цифровых схем биомедицинских устройств / И.В. Прасол, А.В. Кобылинский // Прикладная радиоэлектроника.  2007.  Т. 6, № 1.  С. 5155.

21. Прасол И.В. Учет электромагнитной совместимости при проектировании аналого-цифровых схем биомедицинских устройств / И.В. Прасол, А.В.Кобылинский // Системи обробки інформації.  2007.  Вип. 4(62).  С.103107.

22. Прасол И.В. Способ повышения разборчивости речи у больных нейросенсорной тугоухостью / И.В. Прасол, А.С. Нечипоренко // Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". Сборник научных трудов. Тематический выпуск: Информатика и моделирование.  2007.  № 39. – С. 160167.