Ольга Анатоліївна Сушко

Кандидат технічних наук, асистент кафедри біомедичної інженерії (БМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Ольга Анатоліївна Сушко

+38 (057) 702-13- 64

olha.sushko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-9744-0998
Researcher ID: V-8702-2017
Scopus: 56112737600
ReseachGate
Google Scholar

Освіта

2008 р. – закінчила Вищий навчальний заклад комунальної власності «Харківськийколедж медичного обладнання» за спеціальністю «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки» і здобула кваліфікацію техніка-електроніка.

2011 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки, отримала диплом магістра за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи» та кваліфікацію наукового співробітника (електроніка, біомедична апаратура).

2014 р. – асистент кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.

2015 р. – кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність: 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. Тема дисертації – «Нанофотонний метод та сенсорна система для визначення біологічно активних канцерогенних речовин у рідиннофазних середовищах».

Навчальна робота

Лекційні курси (викладаються англійською мовою): Biomedical Devices, Apparatuses, Systems and Technologies (Part 1); Engineering of Biotechnical Systems; Methods of Biomedical Research.

Лабораторний практикум: теорія електричних та магнітних кіл; біофізика; основи теорії біотехнічних систем; надійність та методи повірки медичної техніки; електроніка та мікропроцесорна техніка.

Керівництво дипломними роботами бакалаврів та спеціалістів.

Наукова робота:

Наукові інтереси: дослідження оптичних процесів, що протікають у нанорозмірних структурах, під час взаємодії з органічними речовинами у рідких середовищах, зокрема біорідинах, розробка оптичних нанотехнологічних сенсорів для галузей біомедицини та екології.

2011-2014 рр. – участь у міжнародних проектах УНТЦ № 4495 «Сенсор на базі нанорозмірних структур для діагностики активних форм туберкульозу» та № 5067 «Розробка новітніх нанофотонних технологій та пристроїв для детектування небезпечних та токсичних органічних сполук у водних об’єктах навколишнього середовища». 2013-2014 рр. – молодший науковий співробітник за д/б НДР № 255-1 «Новітні концепція та метод побудови високочутливої нанотехнологічної сенсорної системи контролю та функціональної діагностики об’єктів»; 2015-2016 рр.– науковий співробітник за д/б НДР № 292-1 «Концепція молекулярного розпізнавання на основі "синтетичних рецепторів” та її застосування для створення приладів визначення речовин»

З 2016 р. – старший науковий співробітник за д/б НДР № 314 – проект молодих науковців «Аналітична система для електрохемілюмінесцентного визначення потужних окисників у водних середовищах».

Громадська та міжнародна діяльність:

Вчений секретар факультету електронної та біомедичної інженерії.


Публікації та патенти

Близько 40 публікацій. Серед них статті та патенти:

1. Сушко О. А. Определение пестицидов в воде с помощью полупроводниковых наноматериалов / О. А. Сушко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 3/8(45). – С. 48–51.

2. Сушко А. А. Нанофотонный метод определения органических канцерогенов в водных средах / О. А. Сушко, Н. Н. Рожицкий // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 1/5 (55). – С. 40–46.

3. Сушко О. А. Оптический сенсор на основе полупроводниковых квантово-размерных структур для определения конденсированной ароматики в водных объектах / О. А. Сушко, Н. Н. Рожицкий // Системы обработки информации. – 2013. – № 2 (109). – С. 259–263.

4. Cушко О. А. Квантово-механический подход к определению параметров нанофотонного сенсора при детектировании 3,4-бензпирена / О. А. Сушко, И. В. Мукановская // Радиотехника. – 2014. – № 176. – С. 191–199.

5. Сушко О. А. Аналитическая система для определения 3,4-бензпирена на основе нанофотонного сенсора / О. А. Сушко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 2/5 (68). – С. 8–15.

6. Сушко О. А. Метод контроля органических канцерогенных веществ в объектах различной физической природы / О. А. Сушко, Н. Н. Рожицкий // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 4/6 (70). – С. 23–30.

7. Пат. 87433 Украина, МПК G 01 N 27/44. Нанофотонный сенсорная система для определения органических канцерогенов в водных объектах окружающей среды / Сушко О. А., Рожицкий Н. Н., Белаш О. М.; владелец Харьковский нац. ун-т радиоэлектроники; заявл. 29.07.13; опубл. 10.02.14, Бюл. № 3.

8. Снежко Д. В. Микро- и наноэлектроды для электрохимических измерительных систем / Д. В. Снежко, О. А. Сушко // Системы обработки информации. – 2016. – № 6 (143). – С. 156–160.

Статья в Scopus:

1. Sushko O. A. Investigation of a nanophotonic sensor with electrode modified by semiconductor quantum dots / O. A. Sushko, M. M. Rozhitskii // J. of Nano- and Electronic Physics. – Sumy, 2014. – Vol. 6, No 1. – 01009 (7pp)

Раздел коллективной монографии:

1. Sushko O. A., Rozhitskii M. M. Nanophotonic sensor for polycyclic aromatic hydrocarbons detection. Chapter 12. Nanobiophysics: Fundamental and Applications / edited by V.A. Karachevtsev // Pan Stanford. USA. 2016. – 381–410.