Анатолій Іванович Бих

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії (БМІ), дійсний член Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Анатолій Іванович Бих

Тел. +38 057 702-13-64.

bykh@kture.kharkov.ua.

Нагороди

За багаторічну науково-педагогічну працю нагороджений почесними знаками «Відмінник освіти України» та «За наукові досягнення», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Президії академії медичних наук України, Верховної Ради України.

 

Інші відомості

Народився 27 січня 1940 року в Харкові.

Освіта

У 1962 році з відзнакою закінчив Харківський гірничий інститут, спеціальність – гірнича автоматика.
Після закінчення інституту з 1962 по 1965 рік працював інженером, старшим інженером в Луганській філії інституту «Діпровуглемаш», де займався впровадженням нової вугледобувної техніки на шахтах Донбасу. З 1965 року працює в ХТУРЕ (раніше – ХІГМАВТ, ХІРЕ) на посадах старшого інженера, асистента, старшого викладача на кафедрі технічної електроніки.
У 1973 році захистив дисертацію на ступінь кандидата технічних наук з теми – «Дослідження явища електрохемілюмінесценції і розробка на його основі нових електронних приладів та пристроїв». З 1975 р. по 1979 р. – доцент кафедри фізики надвисоких частот (ФНВЧ). З 1975 р. по 1980 р. – декан факультету електроніки ХІРЕ, з 1979 року – завідувач кафедри теоретичних основ електротехніки.
У 1990 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності – фізична електроніка.
З 1996 року – завідувач кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем.

Навчальна робота

Педагогічною діяльністю почав займатися у 1966 році. Читав курси: застосування електронних приладів, електронні та напівпровідникові прилади, теоретичні основи електротехніки, основи електротехніки та електроніки та ін. Розробив і поставив нові курси: оптоелектроніка, фізичні основи функціональної електроніки. Брав активну участь у створенні першої в Україні спеціальності – електронна медична апаратура.

Наукова робота

Засновник і керівник єдиної в СНД наукової школи з дослідження нового фізичного явища – електрохемілюмінесценції (ЕХЛ) – з метою розробки приладів та пристроїв різноманітного призначення (від медичних до мікроелектронних). Група ЕХЛ існує з 1968 року, вона розробила теоретичні основи ЕХЛ, методи перетворення, зберігання, переробки та передачі інформації, а також ЕХЛ-аналізатори різноманітних рідин та поверхонь твердих електропровідних тіл. Він має понад 40 патентів та винаходів в галузі рідиннофазної електроніки та біомедичної інженерії.
Дійсний член Академії прикладної радіоелектроніки, заступник голови науково-методичної комісії напряму «Біомедична інженерія», заступник голови двох спеціалізованих рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій (ХНУРЕ).
Підготував 2-х докторів та 10 кандидатів наук.


Публікації та патенти

Має понад 280 наукових та науково-методичних праць, з них 5 монографій, 6 навчальних посібників в галузі електротехніки і електроніки.