Олег Григорович Аврунін

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії (БМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Олег Григорович Аврунін

+38 (057) 702 13 64

d_bme@nure.ua

oleh.avrunin@nure.ua

Інші відомості

Захоплення: вітрильний спорт (яхтовий стерновий 3-го класу Міжнародної федерації вітрильного спорту), стендовий моделізм та музика (фортепіано).

Народився 22 серпня 1976 року в Харкові.

 

Нагороди та премії

Нагороджений грамотою Національної Академії Наук України за розробку принципів роботи системи для магнітної стереотаксичної нейрохірургії, дипломами «Вища школа Харківщини. Кращі імена» в 2012 та 2015 роках.

 

Освіта

1998 р. – закінчив Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність  «Радіотехніка», радіоінженер.

1998-2001 рр. – аспірант кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем ХДТУРЕ/ХНУРЕ.

2001 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю  05.11.17 –  медичні прилади та системи.

2002-2003 рр. – асистент кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем ХНУРЕ. 

2003-2005 рр. – старший викладач кафедри біомедичної інженерії ХНУРЕ.

2006-2012 рр. – доцент кафедри біомедичної інженерії ХНУРЕ.

2013 р. – доктор технічних наук за спеціальністю  05.11.17 –  біологічні та медичні прилади і системи.

2013 р.– професор кафедри біомедичної інженерії ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладає дисципліни розділу «Технічна інформатика», що пов’язані з програмуванням мікропроцесорних систем та ПЛІС, а також методи обробки біомедичних зображень.

Наукова робота

Наукова діяльність професора О.Г. Авруніна пов’язана з аналізом біомедичних зображень, 3D моделюванням і візуалізацією, медичними тренінговими системами, обробкою мікроскопічних зображень, розробкою методів та засобів для функціональної діагностики порушень носового дихання і комп’ютерного планування малоінвазивних хірургічних втручань. Під його керівництвом підготовлено 8 кандидатів технічних наук. Входить до складу Спеціалізованих вчених рад в ХНУРЕ та НТУ «ХПІ» за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. Проводить семінари та майстер-класи студентського наукового товариства, що присвячені проблемам біомедичної інженерії.  Є дійсним членом Академії наук прикладної радіоелектроніки.

Науковий керівник міжнародних студентських стартапів.

Громадська та міжнародна діяльність

Модератор круглих столів, що проводяться у відділі технічної літератури Наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка та присвячених розвитку науково-технічної думки й нових технологій.

Веде активну наукову міжнародну діяльність у рамках проектів BMBF, DAAD, Tempus та Erasmus +. Є гостьовим професором Університету ім. Лейбніца в Ганновері (Німеччина) та Харбінського Інженерного Університету.                                   


Публікації та патенти

Автор близько 300 публікацій, з яких 2 монографії, 12 статей, індексованих в Scopus, 35 патентів України на винаходи.