Лілія Олександрівна Авер’янова

Кандидат технічних наук, доцент кафедри біомедичної інженерії (БМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

1986 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність «Електронні прилади».

З 1986 р. – інженер кафедри теоретичних основ електротехніки, далі – кафедра БМІ.

2002 р. – асистент кафедри БМІ.

2003 р. – кандидат технічних наук, спеціальність «Медичні прилади та системи».

2011 р. – доцент по кафедрі БМІ.

Навчальна робота

Лектор з дисциплін: електротехніка та промислова електроніка, системи медичної візуалізації, системи променевої терапії (також англійською мовою).

Наукова робота

Розробка методів та технічних засобів радіаційної медицини, аналіз медичних зображень. Співвиконавець наукового проекту НАМН України в галузі радіаційної онкології.


Публікації та патенти

Автор понад 70 наукових праць та науково-методичних робіт, з них 4 патентів на винахід.