Нормативні (обов’язкові) дисципліни

Спеціальність 163 – Біомедична інженерія
Спеціалізація Біомедична інженерія

Ступінь бакалавра

 1. Біохімія
 2. Теорія ймовірностей та математична статистика
 3. Основи дискретної математики
 4. Екологія
 5. Біомедична етика та фахова термінологія
 6. Інформатика. Частина 2. «Основи алгоритмізації та програмування медичних програмних засобів»
 7. Інформатика. Частина 3. «Медична інформатика»
 8. Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина 2. «Графічне програмне забезпечення»
 9. Анатомія та фізіологія людини
 10. Біофізика. Частина1. «Біофізика»
 11. Біофізика. Частина 2. «Основи взаємодії фізичних полів з біологічними обєктами»
 12. Механіка. Частина 2. «Біомеханіка»
 13. Біомедичні прилади, апарати і комплекси. Частина 1. «Лабораторно-аналітична техніка»
 14. Біомедичні прилади, апарати і комплекси. Частина 2. «Діагностичні техніка»
 15. Біомедичні прилади, апарати і комплекси. Частина 3. «Лікувальна техніка»
 16. Вступ до спеціальності БМІ
 17. Електроніка. Частина 1. «Основи теорії електричних та магнітних кіл»
 18. Електроніка. Частина 3. «Аналогова схемотехніка»
 19. Електроніка. Частина 4. «Цифрова схемотехніка»
 20. Електроніка. Частина 5. «Мікропроцесорна техніка»
 21. Методи обробки біомедичних сигналів
 22. Методи обробки біомедичних зображень
 23. Системний аналіз і прийняття рішень в медицині
 24. Біомедична електроніка
 25. Штучні органи і системи

Спеціальність 163 – Біомедична інженерія
Спеціалізація Біомедична інженерія

Ступінь магістра

 1. Проектування біотехнічних систем
 2. Системи відображення медико-біологічної інформації
 3. Медична фізика
 4. Методи та засоби аналізу експериментальних даних
 5. Методи та засоби аналізу зображень
 6. Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право

Спеціальність 163 – Біомедична інженерія
Спеціалізація Інформаційні технології в біомедицині

Ступінь магістра

 1. Інформаційні технології в біомедицині
 2. Медичні інформаційні системи
 3. Методи та засоби аналізу експериментальних даних
 4. Методи та засоби аналізу зображень
 5. Медичні експертні системи
 6. Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право

зберегти цю сторінку в PDF