Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри біомедичної інженерії

Спеціальність – Біомедична інженерія
Ступінь бакалавра

Напрямок – Біомедична інженерія (БМІ)

1. Математичне моделювання процесів і систем

2. Інструментальні методи медико-біологічних досліджень

3. Матеріалознавство і біосумісні матеріали

4. Нанотехнології в біології та медицині

5. Системи медичної візуалізації

6. Вимірювальні перетворювачі та сенсори в БМА
7. Основи теорії біотехнічних систем

8. Основи теорії керування

9. Експлуатація БМА

10. Методи та засоби автоматизації схемотехнічного проектування

11. Системи променевої терапії

12. Контроль якості технологій діагностики та терапії

13. Мікроконтролери в БМА

14. Телеметричні системи

Напрямок – Інформаційні технології в біомедицині (ІТБМ)

1. Моделювання біологічних процесів і систем

2. Методи медико-біологічних досліджень

3. Методи обробки біомедичних даних

4. Інструментальні засоби медичних інформаційних систем

5. Обчислювальні методи в генетиці

6. Основи нанотехнологій в біології та медицині

7. Засоби біомедичних вимірювань

8. Системи медичної візуалізації
9. Основи теорії керування

10. Об’єктно-орієнтоване проектування медичних програмних засобів

11. Прикладне програмне забезпечення в БМІ

12. Системи управління базами даних в медицині

13. Якість медичного програмного забезпечення та тестування

14. Програмування мікроконтролерів

15. Основи телемедицини

Спеціальність – Біомедична інженерія
Спеціалізація – Біомедична інженерія (БМІ)
Ступінь магістра

1. Засоби медичної імплантації
2. Розробка медичних програм для мобільних пристроїв
3. Автоматизація проектування медичних систем на ПЛІС

4. Інтелектуальні засоби вимірювань

5. Роботизовані медичні системи
6. Теорія керування в біомедичних системах

7. Проектування візуального інтерфейсу біотехнічних систем

Спеціальність – Біомедична інженерія
Спеціалізація – Інформаційні технології в біомедицині (ІТБМ)
Ступінь магістра

1. Інформаційний менеджмент в охороні здоров’я

2. Технології проектування медичних баз знань

3. Розробка медичних додатків для мобільних пристроїв

4. Інструментальні засоби розробки медичних інформаційних систем
5. Принципи керування в медичних інформаційних системах

6. Керування потоками інформації при розробці засобів лікувально-діагностичного призначення *

7. Проектування медичних програмних засобів в .NET **
8. Адміністрування МІС *

зберегти цю сторінку в PDF