Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри біомедичної інженерії

Біомедична інженерія

Ступінь бакалавра
1. Вступ до спеціальності БМІ
2. Електроніка
(ч.1) Основи теорії електричних та магнітних кіл
(ч.3) Аналогова схемотехніка
(ч.4) Цифрова схемотехніка
(ч.5) Мікропроцесорна техніка
3. Методи обробки біомедичних сигналів
4. Методи обробки біомедичних зображень
5. Системний аналіз і прийняття рішень в медицині
6. Біомедична електроніка
7. Штучні органи та системи
8. Моделювання біологічних процессів та систем
9. Методи медико-біологічних досліджень
10. Методи обробки біомедичних даних
11. Інструментальні засоби медичних інформаційних систем
12. Обчислювальні методи в генетиці
13. Основи нанотехнологій в біології та медицині
14. Засоби біомедичних вимірювань
15. Системи медичної візуалізації
16. Основи теорії керування
17. Об’єктно-орієнтовне проектування медичних програмних засобів
18. Прикладне програмне забезпечення в БМІ
19. Системи управління базами даних в медицині
20. Якість медичного програмного забезпечення та тестування
21. Програмування мікроконтролерів
22. Основи телемедицини
23. Математичне моделювання процессів та систем
24. Інструментальні методи медико-біологічних досліджень
25. Матеріалознавство та біосумісні матеріали
26. Нанотехнології в біології та медицині
27. Системи медичної реабілітації
28. Вимірювальні перетворювачі та сенсори в БМА
29. Основи теорії керування
30. Експлуатація БМА
31. Методи та засоби автоматизації схемотехнічного проектування
32. Системи променевої терапії
33. Контроль якості технологій діагностики та терапії
34. Мікроконтролери в БМА
35. Телеметричні системи

Біомедична інженерія

Ступінь магістра
1. Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право
2. Телекомунікаційні системи та мережі
3. Фізичне виховання( за рахунок вільного часу студентів)
4. Засоби медичної імплантації
5. Розробка медичних додатків для мобільних пристроїв
6. Автоматизація проектування медичних систем на ПЛІС
7. Інтелектуальні засоби вимірювань
8. Роботизовані медичні системи
9. Теорія керування в біомедичних системах
10. Проектування візуального інтерфейсу біотехнічних систем

Інформаційні технології в біомедицині

Ступінь магістра
1. Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право
2. Медичні експертні системи
3. Інформаційний менеджмент в охороні здоров’я
4. Технології проектування медичних баз знань
5. Розробка медичних додатків для мобільних пристроїв
6. Інструментальні засоби розробки медичних інформаційних систем
7. Принципи керування в медичних інформаційних системах
8. Керування потоками інформації при розробці засобів лікувально-діагностичного призначення*
9. Проектування медичних програмних засобів в .NET**
10. Адміністрування МІС*

зберегти цю сторінку в PDF