Кафедра біомедичної інженерії (БМІ)

Біомедична інженерія – наука про застосування інженерних принципів та техніки у галузі медицини та біології.

Основні функції

Біомедична інженерія поєднує інженерні підходи до розв’язання наукових задач та проектування з досягненнями медичної та біологічної науки задля забезпечення покращення здоров’я людини, підвищення якості її життя. Ця сучасна наукова галузь забезпечує прикладні дослідження та вирішує задачі створення спеціалізованих електронних засобів для обробки біосигналів, медичної візуалізації, моделювання та визначення умов терапевтичної дії тощо. Біомедична інженерія (БМІ) тісно поєднує в собі окремі розділи електричної, хімічної, механічної та оптичної інженерії, які мають спільний об’єкт діяльності – розробку методів та технічних засобів дослідження живої субстанції.

Кафедра готує фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) за напрямом 6.051402 – біомедична інженерія (БМІ), спеціальності 7.05140201, 8.05140201 – біомедична інженерія, 7.05140203, 8.05140203 – інформаційні технології в біомедицині.

Наукові напрямки кафедри:

  • дослідження в галузях мікропроцесорних та мікроконтролерних систем;
  • обробка медичних зображень та сигналів;
  • розробка програмно-апаратного забезпечення нейрохірургічних систем;
  • дослідження інформаційних технологій в медицині;
  • математичне моделювання та приладобудування в медицині;
  • створення біомедичних систем;
  • оптимізація створення цифроаналогових пристроїв;
  • дослідження електрохемілюмінесценції та нанофотоніки;
  • формування та аналіз акустичних полів природного і техногенного походження.

Коротка характеристика кафедри БМІ