Юрій Миколайович Олександров

Кандидат технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

1969 р. – Харківський державний університет ім. М. Горького, спеціальність  «Радіофізика та електроніка», радіофізик.

1975 р. – кандидат технічних наук.

1975 р. –  старший науковий співробітник, Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ ім. М.В. Крилова.

1978 р. – доцент кафедри теоретичних основ електротехніки (нині БМІ) ХІРЕ.

1983 – 1985 рр. – відрядження на викладацьку та наукову діяльності до Республіки Мозамбік .

1994 р. – професор кафедри біоелектронних медичних пристроїв та систем ХТУРЕ.

1991 – 1995 рр. – проректор з навчально-методичної роботи ХТУРЕ.

1995 – 2006 рр. – декан факультету електронної техніки (нині ЕЛБІ) ХНУРЕ.

2006 р. – професор кафедр БМІ та ТАВР (КІТАМ).

2015 р. – професор кафедри КІТАМ. 

Навчальна робота

Лекційні курси з електротехніки та електромеханіки.


Публікації та патенти

Всього опубліковано 150 науково-методичних праць, серед них:

1. Магнитогидродинамическое поле в диссипативной среде// Прикладная радиоэлектроника №2, Том 9, 2010. с.246-253

2. Лінійні електричні кола в прикладах і задачах: Навчальний посібник / В.І. Бармін, А.І. Бих, Ю.М. Олександров, О.І. Чурилов. – 2 - ге вид., - Х.: Компанія «СМИТ», 2011 (264/201)

3. Анализ факторов, ограничивающих метрологические показатели резонансной вихретоковой дефектоскопии». 21th National cientific symposium with international participation, 2011, Sozopol, Bulgaria, 6 p.

4. Міжнародний грант УНТЦ № Р497 «Портативний нейронний генератор для медичного застосування». Період виконання 01.10.12 – 31.10.2014

5. Александров Ю.Н. Анализ структурных свойств пресс-форм для литья термопластов под давлением / Ю.Н. Александров, С.В. Сотник, Н.П. Демская // Технология приборостроения. ‑ 2016, №2. – с. 58-66