Віктор Андрійович Палагін

Доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Віктор Андрійович Палагін

+38 (057) 702 14 86

viktor.palahin@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-3251-368X
Scopus: 24462357100
Researcher ID: W-1286-2017
Research Gate
Google Scholar

Нагороди та премії

Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України. Медаль «За доблесну працю».

Освіта

1960 р. – закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю конструювання та технологія виробництва радіоапаратури, радіоінженер.
1986 р. – закінчив Харківський національний університет, математик.
1990 р. – кандидат технічних наук.
2016 р. – доктор технічних наук, наукова спеціальність 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.

Навчальна робота

Лекційні курси: компоненти та технології мікросистемної техніки, робототехніка та мехатроніка,
фізико-хімічні основи технології РЕА.

Наукова робота

Очолює проблемну науково-дослідну лабораторію (ПНДЛ) «Мікроелектромеханічні та мікрооптоелектромеханічні системи», де ведуться роботи з виконання держбюджетних тем кафедри.
Наукові інтереси : робототехніка, мехатроніка, мікросистемна техніка, гнучкі, гнучко-жорсткі конструкції та конструкції із змінною формою.


Публікації та патенти

104 друковані праці, з них: 2 монографії, 1 підручник, 14 патентів, наукові статті та доповіді на конференціях, семінарах, у тому числі разом зі студентами. Серед них за останній час:

  1. Палагин В.А., Невлюдов И.Ш., Семенец В.В. Введение в микросистемную технику и нанотехнологии. Підручник. - Харьков, ТОВ «Компания СМИТ», 2011. – 416 с. (416/200)
  2. Палагин В.А., Невлюдов И.Ш., Жарикова И.В. Метод подключения электронных компонентов к автоматизированным измерительным комплексам // Восточно-Европейский журнал передових технологий. - 2013.- № 1/9 (61). – с. 4-7
  3. Палагин В.А., И.Ш. Невлюдов, Богдан Ю.И., Томанова Е.М. Влияние масштаба на электрофизические параметры компонентов микроэлектромеханических систем // вісник НТУ «ХПІ». Серія Автоматика та приладобудування .- 2014. № 67(1109).- с 38-48
  4. Палагин В.А., Невлюдов И.Ш., Чалая Е.А. Технологии микросистемной техники (часть II) // НТЖ «Технология приборостроения».- 2015. - №2. - с. 5-11
  5. Палагін В. А., Богдан Ю.І., Демська Н.П., Невлюдова В. В., Разумов –Фризюк Е. А., Роменський В.І / Плоский з’єднувач електронних пристроїв з нульовою силою вставки // патент на корисну модель № 103402. МПК Н01R 12/82 (2011/01/). Заявник та власник ХНУРЕ; заявл. 10.07.2015, публ. 10.12.2015 Бюл. № 23.