Світлана Вікторівна Сотник

Кандидат технічних наук, доцент

Освіта

2005 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка.
2010 р. – захистила дисертацію за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектних робіт. Тема «Моделі і методи автоматизації проектування технологічної оснастки для виробів з пластмас».

Навчальна робота

Лекційні курси: проектування систем автоматизації, технології інформаційно-пошукових систем, Internet-програмування, інтегровані системи автоматизованого проектування, автоматизація виробництва і CALS-технологій, управління виробництвом і логістика, елементи та пристрої інтегрованих систем.

Наукова робота

Наукові інтереси: системи автоматизації проектування технологічної оснастки для виробів з пластмас.


Публікації та патенти

Більше 50 публікацій. Серед них:

1. Невлюдов И.Ш. Інтегрована система проектування оснащення для виготовлення деталей з пластмаси / И.Ш. Невлюдов, А.А. Андрусевич, С.В. Сотник // Технологія приладобудування. - 2009. - № 1. - С. 10-13.

2. Невлюдов И.Ш. Технологічне забезпечення точності розмірів при формоутворенні пластмасових виробів / И.Ш. Невлюдов, С.В. Сотник // Електронна компонентна база. Стан та перспективи розвитку: 2-я Ме-ждународного наукова конф., 30 верес. - 3 жовтня. 2009 р .: тез. докл. - Харків-

Кацивелі, 2009. - С. 183-186.

3. Невлюдов И.Ш. Аналіз методів прийняття рішення при проектуванні технологічного оснащення / И.Ш. Невлюдов, Є.П. Второв, С.В. Сотник // Радіоелектроніка та інформатика. - 2007. - № 2 (37). - С. 69-73.